Космацька громада
Івано-Франківська область, Косівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СФЕРИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку надання соціальних послуг у

Космацькій об’єднаній територіальній громаді на період до 2020 року

 

 

 

Паспорт  

Програми розвитку надання соціальних послуг у   Космацькій об’єднаній територіальній громаді на період до 2020 року

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 сектор соціальної роботи з сім'єю, дітьми, молоддю та обслуговуванню на дому Космацької сільської ради ОТГ

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Закон  України «Про соціальні послуги» від 19.06. 2003 р. № 966-IV

3.

Розробник Програми

сектор соціальної роботи з сім'єю, дітьми, молоддю та обслуговуванню на дому Космацької сільської ради ОТГ

4.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет   Космацької сільської ради ОТГ

5.

Головний  розпорядник бюджетних  коштів

Космацька сільська рада ОТГ

 

6.

Термін реалізації програми

2017 - 2020 роки

 

7.

Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

 

 Місцевий бюджет  Космацької ОТГ

8.

Загальний  обсяг фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації  Програми

840 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

В межах Космацької  ОТГ проживає значна кількість громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах  і не можуть самостійно їх подолати. Відповідно до законодавства України такі громадяни мають право на отримання соціальних послуг, зокрема повністю чи частково за рахунок бюджетних коштів.

Соціальними групами, які потенційно можуть потребувати таких послуг, є особи похилого віку  (29%  кількості мешканців ОТГ), особи з інвалідністю в т.ч. діти (5%), особи з психічними захворюваннями (1,5%). Також соціальних послуг потребують учасники АТО, безробітні, особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій, інші категорії мешканців ОТГ.

На сьогодні на території громади надається 4 види соціальних послуг з 17 видів, що вказані в Переліку соціальних послуг, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 р. № 537, а саме догляд вдома,  представництво інтересів, консультування та соціальний супровід. Водночас, мешканці громади потребують значно більшої кількості соціальних послуг, які нині змушені отримувати поза межами  громади або не отримують взагалі.

Протягом вересня-жовтня 2017 р. в рамках проекту «Посилення спроможності об’єднаних територіальних громад в наданні соціальних послуг», що впроваджується за фінансової підтримки Ради Європи, здійснено оцінку потреб Космацької ОТГ в соціальних послугах. У рамках вказаного дослідження виявлено, зокрема, такі проблеми, на розв’язання яких спрямована ця Програма:

 1. Фактична відсутність в ОТГ соціальних закладів (суб’єктів, що відповідно до законодавства можуть надавати  соціальні послуги). Надання соціальних послуг в ОТГ покладене на сектор соціальної роботи з сім'єю, дітьми, молоддю та обслуговуванню на дому сільської ради (надалі – сектор соціальної роботи), який згідно із законом належить до сфери управління наданням соціальних послуг, а не до  сфери безпосереднього надання таких послуг.
 2. Неможливість  отримання в межах громади ряду соціальних послуг, яких потребує значна кількість мешканців ОТГ (зокрема посередництва, підтриманого проживання, соціальної  реабілітації, соціальної адаптації, соціальної профілактики, натуральної допомоги).
 3. Потреба в наданні соціальних послуг догляду вдома, представництва інтересів та соціального супроводу більшій кількості отримувачів.
 4. Незадовільне та несистемне фінансування сфери надання соціальних послуг, а також недостатність матеріально-технічних ресурсів, що перешкоджають повноцінному  функціонуванню та розвитку зазначеної сфери.
 5. Необхідність належного кадрового забезпечення сфери надання соціальних послуг та  підвищенні кваліфікації працівників, які надають такі послуги.
 6. Утрудненість доступу до соціальних послуг для мешканців віддалених присілків села Космач, а також мешканців сіл  Прокурава та Брустури.
 7. Недостатнє інформування  громадян про соціальні  послуги, що надаються в громаді, а також брак у органів місцевого самоврядування інформації  про реальні потреби мешканців ОТГ у таких послугах.

 

 

 

Мета програми

Метою цієї Програми є покращення доступу мешканців ОТГ до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до державних стандартів .   

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів фінансування.  Строки виконання Програми

Проблеми, на розв’язання яких спрямована ця Програма, передбачається подолати шляхом паралельного впровадження заходів з 1) організаційного та кадрового забезпечення надання соціальних послуг в ОТГ, 2) розвитку матеріально-технічної бази сфери надання таких послуг, 3) моніторингу потреб ОТГ у соціальних послугах та інформування мешканців про соціальні послуги, що надаються в громаді.

Проблеми браку в ОТГ суб’єктів, що надають соціальні послуги, недостатнього охоплення такими послугами громадян,  що їх потребують, ненадання в ОТГ ряду соціальних послуг та потреба у підвищенні якості  послуг можуть мати два варіанти вирішення,  а саме створення комунального закладу, що надає такі послуги або залучення до надання послуг недержавних суб’єктів (громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій, суб’єктів господарювання), в т.ч. шляхом соціального замовлення. Застосування другого варіанту є проблематичним через брак на території ОТГ  відповідних недержавних суб’єктів, спроможних надавати соціальні послуги, а також через проблематичність застосування на рівні ОТГ Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. №324. Виходячи з цього, подолати вказані проблеми передбачається шляхом створення комунального закладу - територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Обсяги фінансування виконання завдань та заходів цієї Програми визначено, виходячи з потреб фінансового забезпечення досягнення результативних показників, визначених цією Програмою, станом на 01.11.2017 р. Видатки на фінансування виконання завдань та заходів цієї Програми визначаються щорічно при складанні та затвердженні бюджету ОТГ на відповідний рік.

Цю Програму передбачається виконати протягом 2017-2020 рр. тобто в межах строку повноважень сільської ради  та сільського голови ОТГ поточного скликання. 

Завдання та заходи Програми, результативні показники

Завдання

Заходи на виконання завдання

Результативні показники

Завдання 1. Організаційне та кадрове забезпечення надання соціальних послуг

 

1.1. Створення та організація роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ОТГ, (надалі ТЦСО)

 (створення юридичної особи; організаційне та кадрове забезпечення діяльності)

створено ТЦСО, що надає соціальні  послуги одночасно ___ громадянам

1.2.  Розширення переліку соціальних послуг, які надаються в ОТГ

 

запроваджено надання в межах ОТГ соціальних послуг посередництва, підтриманого проживання,

соціальної  реабілітації, соціальної адаптації,

соціальної профілактики, натуральної допомоги, фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору

1.3.  Запровадження надання якісних платних соціальних послуг

визначено перелік платних соціальних послуг, що надаються ТЦСО, затверджено тарифи на такі послуги, забезпечено надання якісних платних послуг

1.4. Залучення до надання соціальних послуг на постійній основі  психолога для роботи з повнолітніми особами та  соціального працівника (керівника соціальних програм).

 

створено штатні одиниці психолога та соціального працівника (керівника соціальних програм), на які прийнято відповідних працівників / укладено та  виконуються цивільно-правові (господарські договори) на надання відповідних послуг

1.5.  підвищення кваліфікації працівників, що надають соціальні послуги (курси, тренінги, навчальні  поїздки)

щонайменше 3 працівники, що надають соціальні послуги, щорічно беруть участь   у курсах, тренінгах, навчальних  поїздках

Завдання 2. Розвиток матеріально-технічної бази сфери надання соціальних послуг

2.1. Створення матеріально-технічної бази ТЦСО

 

облаштовано приміщення ТЦСО, придбано технічні засоби, матеріали, інвентар для надання соціальних послуг згідно з державними стандартами

2.2. Обладнання робочих місць для соціальних працівників при старостатах  сіл

 

обладнано  робочі місця для соціальних працівників  при старостатах сіл  Брустури  і Прокурава

2.3. Придбання автомобіля для соціального обслуговування громадян, що проживають у віддалених місцевостях

придбано 1 автомобіль для соціального обслуговування громадян

Завдання 3. Моніторинг потреб ОТГ у соціальних послугах та інформування мешканців про соціальні послуги

3.1.Періодичне визначення (оцінка) потреб населення ОТГ у соціальних послугах

 

здійснено визначення (оцінку) потреб населення ОТГ у соціальних послугах, підготовлено звіт за його результатами

 

 

3.2.Видання та  розповсюдження інформаційних матеріалів про соціальні послуги, що надаються в ОТГ (буклети, листівки)

виготовлено друковані інформаційні матеріали, які розміщено вільного розповсюдження в приміщеннях сільської ради ОТГ, ТЦСО, старостатів, на інформаційних стендах 

 

3.3. Розміщення,доповнення та актуалізація інформації про соціальні послуги, що надаються в ОТГ, на веб-сторінці ОТГ.

на веб-сторінці ОТГ постійно наявна та в міру потреби  оновлюється інформація про соціальні послуги, що надаються  в ОТГ

3.4. Обговорення питань надання соціальних послуг в ОТГ на публічних заходах

питання надання соціальних послуг обговорено на загальних зборах (сходах)  мешканців сіл, громадських слуханнях, круглих столах, інших публічних заходах

 

Ресурсне забезпечення

Для виконання цієї Програми передбачається залучити необхідні людські (кадрові), матеріально-технічні та фінансові ресурси.

У  виконанні завдань та заходів цієї Програми братимуть участь посадові особи місцевого самоврядування та депутати сільської ради ОТГ,  працівники комунальних закладів та організацій, закладів освіти та охорони здоров’я, представники організацій громадянського суспільства, волонтери, активні мешканці громади.

Матеріально-технічне забезпечення виконання цієї Програми здійснюється за рахунок комунального майна ОТГ, що перебуває на балансі органів місцевого самоврядування,  комунальних закладів та організацій, а також майна та ресурсів закладів освіти та охорони здоров’я, організацій громадянського суспільства (за їх згодою), благодійної допомоги, технічної допомоги, в т.ч. міжнародної, пожертв та інших  ресурсів.

Фінансове забезпечення виконання цієї Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету ОТГ, інших бюджетів, комунальних закладів та організацій, коштів програми та  проектів міжнародної технічної допомоги  та коштів, залучених з інших джерел, незаборонених законодавством.

Координація та моніторинг виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет сільської ради ОТГ

Моніторинг та оцінку реалізації Програми  здійснюють постійна депутатська комісія сільської ради ОТГ з питань освіти, медецини,  соціального захисту населення,  культури, молоді, фізкультури і спорту та робоча група з питань розвитку системи надання соціальних послуг у Космацькій ОТГ при сільському голові ОТГ за участю організацій громадянського суспільства.

Очікувані результати

 1. Створення  та започаткування діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ОТГ. 
 2. Забезпечення надання в межах ОТГ соціальних послуг посередництва, підтриманого проживання, соціальної  реабілітації, соціальної адаптації,  соціальної профілактики, натуральної допомоги, фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору тощо.
 3. Забезпечення надання якісних платних соціальних послуг на умовах, в порядку та за тарифами, що визначені відповідно до законодавства.
 4. Покрашення  кадрового забезпечення сфери надання соціальних послуг та підвищення  кваліфікації працівників, що надають такі послуги через їх участь   у курсах, тренінгах, навчальних  поїздках.
 5. Модернізація матеріально-технічної бази надання соціальних послуг (облаштування приміщення ТЦСО, придбання відповідних технічних засобів, матеріалів, обладнання  робочих місць для соціальних працівників  при  старостатах, придбання автомобіля для соціального обслуговування громадян)
 6. Визначення реальних  потреб населення ОТГ у соціальних послугах для подальшого прийняття управлінських рішень щодо розвитку системи надання послуг.
 7. Належне інформування мешканців ОТГ про соціальні послуги, що надаються в громаді , через  друковані інформаційні матеріали, веб-сторінку ОТГ  та в рамках проведення публічних заходах

 

 

Секретар сільської ради ОТГ                                                          Ольга Чорнищук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Програми розвитку надання соціальних послуг

у  Космацькій об’єднаній територіальній громаді

на період до 2020 року

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми

Зміст заходів

Виконавці

Термін виконання

Обсяги фінансування, тис. грн.

за роками

Всього

Завдання 1. Організаційне та кадрове забезпечення надання соціальних послуг

 

1.1.

 Створення та організація роботи ТЦСО

Етап 1-створення юридичної особи;

Етап 2-  організаційне та кадрове забезпечення діяльності

Виконавчий комітет сільської ради ОТГ

 

 

 

 

2018

 

2018-2020

2018  –20

2019 –

2020 -

 

 

1.2.

  Розширення переліку соціальних послуг, які надаються в ОТГ

осіб з інвалідністю з порушенням зору

 

сектор соціальної роботи, ТЦСО

2018-2020

2018  –10

2019 –15

2020 - 20

 

 

1.3

 Запровадження  надання якісних платних соціальних послуг

Виконавчий комітет сільської ради ОТГ ,ТЦСО

2019

2019 –10

2020 -15

 

 

1.4

 Залучення до надання соціальних послуг на постійній основі  психолога для роботи з повнолітніми особами та  соціального працівника (керівника соціальних програм).

Виконавчий комітет сільської ради , ТЦСО

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

2018  – 50

2019 – 60

2020 - 70

 

 

1.5

 підвищення кваліфікації працівників, що надають соціальні послуги (курси, тренінги, навчальні  поїздки)

Виконавчий комітет сільської ради , ТЦСО

2018-2020

2018  – 20

2019 – 30

2020 - 40

 

 

Завдання 2. Розвиток матеріально-технічної бази сфери надання соціальних послуг

2.1

Створення матеріально-технічної бази ТЦСО (закупівля меблів, інвентарю, технічних засобів, матеріалів)

Виконавчий комітет сільської ради , ТЦСО

2018-2020

2018  – 50

2019 – 60

2020 - 80

 

 

2.2

Обладнання робочих місць для соціальних працівників при старостатах  сіл

 

Виконавчий комітет сільської ради, старости сіл Брустури та Прокурава, ТЦСО

2018-2019

2018  – 20

2019 – 40

 

 

 

2.4

 Придбання автомобіля для соціального обслуговування громадян, що проживають у віддалених місцевостях

Виконавчий комітет сільської ради , ТЦСО

2019

2019- 185

 

 

 

Завдання 3. Моніторинг потреб ОТГ у соціальних послугах та інформування мешканців про соціальні послуги

 

3.1

Періодичне визначення (оцінка) потреб населення ОТГ у соціальних послугах

 

Сектор соціальної роботи

2019

2019 -10

безкоштовно

10

3.2

Видання та  розповсюдження інформаційних матеріалів про соціальні послуги, що надаються в ОТГ (буклети, листівки)

Сектор соціальної роботи, ТЦСО

2018-2020

2018  –10

2019 –15

2020 -20

 

 

3.3

Розміщення,доповнення та актуалізація інформації про соціальні послуги, що надаються в ОТГ, на веб-сторінці ОТГ.

Відділ загальної та організаційної роботи ОТГ 

2018-2020

-- безкоштовно

--

3.4.

 Обговорення питань надання соціальних послуг в ОТГ на публічних заходах

Виконавчий комітет сільської ради, ТЦСО

2018-2020

--- безкоштовно

--

 

Секретар сільської ради ОТГ                                                          Ольга Чорнищук

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь