Космацька громада
Івано-Франківська область, Косівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОГРАМА поводження з твердими побутовими відходами у Космацькій об’єднаній територіальній громаді Косівського району Івано-Франківської області на 2018-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА
поводження з твердими побутовими відходами
у Космацькій об’єднаній територіальній громаді Косівського району Івано-Франківської області
на 2018-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 р.

Проект рішення
 

ПРОГРАМА
поводження з твердими побутовими відходами у Космацькій об’єднаній територіальній громаді Косівського району Івано-Франківської області на 2018-2023 роки

Вступ

Тверді побутові відходи (надалі – ТПВ) утворюються у процесі життєдіяльності людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо) і накопичуються у жилих будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах. Особливістю ТПВ є те, що вони є змішаними, тобто сумішшю компонентів. Поділ на окремі складові частини компонентів ТПВ називається морфологічним складом. Змішування ТПВ відбувається на стадії їх утворення, зберігання, перевезення та захоронення. Це призводить до утворення шкідливих хімічних сполук, що забруднюють атмосферне повітря та грунтові води.

Протягом останнього десятиріччя в Україні продовжується прогресуюче накопичення відходів, не є винятком і Космацька об’єднана територіальна громада (далі – Космацька ОТГ). Розрив між прогресуючим накопиченням відходів і заходами, спрямованими на запобігання їх утворенню, розширення утилізації, знешкодження та видалення, загрожує не тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціальної ситуації в цілому. Звідси – необхідність подальшого удосконалення та розвитку з врахуванням вітчизняного та світового досвіду всієї правової, нормативно-методичної та техніко-економічної системи поводження з відходами. Проблеми у сфері поводження з побутовими відходами потребують невідкладного вирішення за умови фінансування заходів на місцевому та державному рівнях.

Космацька ОТГ у сучасних умовах зіткнулась із труднощами, які стосуються поводження з ТПВ, основними з яких є:
- зміна морфології ТПВ зі збільшенням частки компонентів, які не піддаються процесам біологічного розкладання;
- низька інноваційно-інвестиційна активність суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з ТПВ;
- низький рівень участі мешканців у сфері поводження з ТПВ, що знижує рівень роздільного збору відходів;
- відмова власників житлових будинків приватної забудови укладати договори з перевізниками ТПВ;
- попадання у контейнери для ТПВ небезпечних та специфічних відходів.

Програма поводження з ТПВ у Космацька ОТГ на 2018-2023 роки (надалі – Програма) – це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених у часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на розв’язання проблем у сфері поводження з ТПВ; дії, спрямовані на запобігання утворенню ТПВ, їх збирання, транспортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями.

Програма розроблена на виконання Законів України "Про відходи", "Про охорону навколишнього природного середовища", постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 265 "Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами", розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 22-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки".

Мета та основні завдання Програми.

Метою розроблення та реалізації Програми є зменшення шкідливого впливу ТПВ на довкілля, покращення санітарного стану населених пунктів Космацької ОТГ та покращення умов проживання мешканців.

Основними завданнями Програми є створення системи поводження з ТПВ заснованої на нових технологіях для вирішення наявних проблем у короткостроковій перспективі та підготовки матеріальної, інформаційної і фінансової бази для управління ТПВ у Космацькій ОТГ на довгострокову перспективу.

Основні цілі Програми:
- повне охоплення території населених пунктів Космацької ОТГ послугами зі збору та вивезення ТПВ;
- встановлення контейнерів та облаштування контейнерних майданчиків;
- запровадження процесу роздільного збирання ТПВ;
- створення потужностей з сортування та переробки ТПВ;
- зменшення частки відходів, що захоронюються;
- удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного та іншого забезпечення сфери поводження з ТПВ;
- підвищення рівня відповідальності та екологічної культури населення;

Практичний досвід поводження з ТПВ інших країн свідчить про те, що необхідно впроваджувати комплексну систему збирання та перероблення ТПВ, яка забезпечує використання відходів як вторинної сировини згідно вимог екологічної безпеки. Це дозволить менше захоронювати відходи на полігонах ТПВ та розвивати потужності з комплексної переробки ТПВ з використанням вторинних ресурсів, залучаючи їх у виробничий обіг.

Розділ 1. Загальна характеристика Космацької ОТГ та аналіз
існуючого стану сфери поводження з ТПВ

1.1. Аналізування соціально-економічних, демографічних, природно-кліматичних, гідрогеологічних, та інших умов, які впливають на санітарне очищення і прибирання та сферу поводження з ТПВ у Космацькій ОТГ — адміністративний центр с.Космач. В Космацькій ОТГ входить 3 населених пункти: Брустурів, Космач, Прокурава. Загальна площа яких становить 105,73 км.кв. (Космач – 84,309 км.кв., Брустурів – 12,661 км.кв., Прокурава – 8,76 км.кв.)

За статистичними даними кількість населення становить 9046 жителів, 3218 дворів та 3 населених пункти.

1.2. Наявний житловий фонд, його розподіл за типами житлової забудови.

Житловий фонд складається з будинків комунальної власності і приватних житлових будинків.

1.3. Система виробничих підприємств і організацій сфери поводження з твердими побутовими відходами. В межах функціонують об'єкти торгівлі, установи соціально - культурного призначення (9 загальноосвітніх школи в яких навчаються 1144 учні, 2 дитсадки – 85 дітей, 3 будинки культури, культові споруди і інші культурно-розважальні заклади, а також державні установи). Охоплення населення приватного сектору жителів сіл договорами на вивезення ТПВ знаходиться в стадії розроблення. Мешканці будинків приватного сектору здійснюють часткове захоронення та переробку (згодовування харчових відходів домашнім тваринам, спалення, перепрівання та перетворення на гній) побутових відходів самостійно в свої садибах. Недостатня організації збирання твердих побутових відходів в приватному секторі призводить до утворення стихійних звалищ в ярах, посадках і т.п., що значно погіршило екологічний і санітарний стан території і довкілля Космацької територіальної громади в останні 10-15 років. Також досягнення в технології виробництва синтетичної тари і упаковочної продукції та продукції побутового вжитку, яка не підлягає поверненню для повторного вживання і не збирається для переробки, значною мірою вплинуло на збільшення накопичення ТПВ і засмічення довкілля.
Збиранням ТПВ у Космацькій ОТГ займається комунальне підприємство «КАРПАТИ-КПБ», великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів вивозяться окремо від інших видів побутових відходів згідно окремих договорів. Договір на цю послугу укладається між власником, орендарем чи квартиронаймачем та виконавцем послуг.

Центральний орган з питань житлово-комунального господарства України здійснює методичне, інструкційне та нормативне-правове забезпечення. Органи Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України здійснюють нагляд і контроль за дотриманням чинного екологічного законодавства та санітарно-гігієнічних вимог.

1.4. Обсяги, структура, норми ТПВ і нарахування плати за вивезення та захоронення відходів.

Морфологічний склад сучасних ТПВ значно відрізняється від того, що був кілька десятиліть тому, зокрема збільшилось використання пакувальних матеріалів і напівфабрикатів у повсякденному житті більшості мешканців. Це призвело до зростання вмісту паперу і полімерів у ТПВ.

Норми утворення ТПВ - це кількісні показники споживання послуг з вивезення побутових відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю (одного мешканця, одне місце в готелі, 1 кв.м торгівельної площі тощо) за одиницю часу. Ці норми переглядаються кожні 5 років.

Норми утворення ТПВ для Космацької ОТГ (наведені у таблиці 6) розроблені на підставі наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 "Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів" та постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070.

Тарифна політика на послуги з вивезення побутових відходів регулюється центральними органами влади. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" затверджений Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій і перелік послуг, серед яких вивезення побутових відходів. Цією постановою визначено, що калькуляційною одиницею при розрахунку тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій є1 кв.м загальної площі квартири та 1 дворогосподарство у приватному секторі.

Оскільки, вивезення побутових відходів є у переліку послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, нарахування плати за ці послуги у житлових будинках, обслуговування яких здійснюють КП «КАРПАТИ-КПБ» проводиться згідно калькуляції на дані послуги. Крім цього, ці будинки мають мати контейнерні майданчики з контейнерами для збирання ТПВ та вторинної сировини.

1.5. Існуючі технології та засоби механізації у сфері поводження з ТПВ.

Для перевезення ТПВ потрібні сучасні сміттєвози для обслуговування контейнерів згідно євростандартів

З метою забезпеченням зменшення негативного впливу на довкілля на території Космацької ОТГ потрібно застосовувати сучасну система сортування відходів із вилученням ресурсоцінних матеріалів (скло-папір-пластик)..

1.5.1. Забезпечення контейнерами та урнами для збирання ТПВ.

Для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів потрібно придбання контейнерів.

Придбання контейнерів та облаштування контейнерних майданчиків здійснюється за кошти місцевого бюджету, а також коштів КП «КАРПАТИ-КПБ».

1.5.2. Збирання та вивезення ТПВ.

Виконавцями послуг визначене комунальне підприємство «КАРПАТИ-КПБ»

Збирання та вивезення ТПВ на полігон здійснюється автотранспортом підприємств-перевізників.

 Таблиця 1
Розрахунок тарифів
на вивезення ТПВ КП «КАРПАТИ-КПБ»
для Космацької сільської ради ОТГ

Для бюджетних та інших організацій
 

№ п/п

 

Економічно обґрунтовані витрати за 1 м3, грн. *

Збирання по громаді, грн..

Витрати з збиранням, грн..

% рентабельності, %

Рентабельність, грн

РАЗОМ витрати+рентабельність

Разом

1

Для бюджетних установ

82,46

40

122.46

15

12,369

134,829

134,829

2

Для інших організацій

82,46

40

122,46

60

49.476

155,444

155,444

 

Для одного господарства

№ п/п

Найменування

Тариф на перевезення

1

Економічно обґрунтовані витрати за 1 м3, грн..

82,46

2

Збирання по громаді, грн

40

3

Витрати з збиранням, грн..

122.46

4

% рентабельності, %

5

5

Рентабельність, грн

                             4,123

6

РАЗОМ витрати+рентабельність, грн

126,583

Розрахунок тарифу на одного мешканця

 

Тариф за 1м3 для населення, грн..

126,583 : 12 місяців

 

Норми накопичення на одного мешканця в рік м3

1,0 м3 *

 

Тариф на одного мешканця в місяць, грн..

10,54

 

Середньостатистична кількість жителів в одному дворогосподарстві, осіб

3,50

 

Розрахунок тарифу на одне дворогосподарство, грн..

36,89

 

*В одному м3 приблизно 12 мішків
об’єм 1 мішка 60 літрів, або 50 кг.

36,89 грн в місяць з одного дворогосподарства в якому проживає троє і більше осіб і не більше як 0,18 м3 ТПВ (2 мішка)

20,00 грн в місяць з одного дворогосподарства в якому проживає до двох осіб і не більше як 0,09 м3 (1 мішок)

 

Розділ 2. Обгрунтування напрямів розвитку сфери поводження з ТПВ та основних заходів Програми

2.1. Порівняльний аналіз можливих варіантів вирішення проблеми поводження з побутовими відходами та обгрунтування найбільш оптимального варіанту

Враховуючи світовий досвід щодо охорони довкілля та ресурсозбереження, для практичного використання пропонується три підходи, що відповідають принципам інтеграції екології та економіки:

1. Основна увага приділяється зменшенню відходів, насамперед через сортування

Цей підхід характеризується такими основними принципами:
- утилізація або видалення відходів у межах їх утворення, нагромадження і зберігання;
- контроль якості довкілля (води, повітря, грунтів) безпосередньо на техногенних системах;
- моніторинг місць накопичення і зберігання відходів.

2. Системний підхід, за яким запобігання забрудненню довкілля виконується на основі схеми, з врахуванням всього виробничого циклу і запровадження засобів боротьби з відходами на всіх етапах виникнення. Цей підхід встановлює чітку послідовність пріоритетів у цій сфері, що містить:
- запобігання утворенню відходів;
- утилізацію відходів, що передбачає комплекс заходів щодо їх збирання, зберігання, перероблення, транспортування, утилізації тощо;
- остаточне видалення та захоронення лише тих відходів, які на сучасному етапі розвитку техніки і технології не можуть бути перероблені іншим шляхом.

3. Третій підхід носить більш системний характер, при ньому розгляд і облік всіх збитків та шкоди природі і здоров’ю людини проводиться від стадії видобутку і первинного перероблення всіх видів природної сировини і далі, на стадіях проміжного та кінцевого виробництва, а також у процесі експлуатації виробленої кінцевої продукції аж до утилізації або знешкодження (видалення) відходів та виробів, які відслужили свій термін. Тут йдеться вже не стільки про заміну технологій, скільки про зміну характеру самого продукту та ідеології здійснення суспільного виробництва у цілому. Цей підхід розглядається як перспективний і поширюється у найбільш розвинених країнах світу. Його реалізація можлива тільки в умовах державного регулювання ринкової економіки у напрямку її екологізації.

Застосування одного з вищенаведених підходів вимагає створення дієвої системи управління поводження з відходами, перш за все державного регулювання у цій сфері, створення відповідної нормативно-правової бази, а також здійснення комплексу заходів, спрямованих на збільшення обсягів залучення відходів у господарський обіг.

Враховуючи специфіку ТПВ, європейський досвід вирішення цієї проблеми, а також діючої законодавчої бази, цикл "сировина – продукція – відходи" повинен замикатися, тобто, відходи повинні максимально повертатися у виробничий цикл і тільки при неможливості їх застосування підлягають видаленню. Перспективою майбутнього вирішення проблеми знешкодження ТПВ є максимальне використання їх як вторинної сировини.

2.2. Обгрунтування вибору схеми збирання, перевезення, перероблення, захоронення ТПВ.

Практичний досвід знешкодження ТПВ у різних країнах свідчить, що не існує універсального методу, який би задовільняв сучасні вимоги екології, економіки, ресурсозбереження та ринку. Цим вимогам, тенденціям розвитку світової практики найбільшою мірою відповідає впровадження комплексної системи збирання та утилізації ТПВ, яка забезпечує використання відходів як джерела вторинної сировини.

Всі розглянуті вище методи мають свої недоліки та переваги і повинні застосовуватися залежно від конкретних умов. Одним з головних завдань при створенні цілісної системи знешкодження відходів є зниження ризику для здоров’я людей та забруднення довкілля. Тому, при виборі способу видалення, перероблення, утилізації та знешкодження відходів мають бути визначені можливі негативні наслідки для здоров’я населення та впливу на стан довкілля. Пріоритетними методами є такі, що зводять негативні наслідки нанівець чи хоча б дозволяють їх мінімізувати. У будь-якому разі зниження ризику при поводженні з відходами повинно гарантуватися виконанням санітарних правил та відповідних гігієнічних нормативів.

На цей час використовується метод захоронення всіх відходів на полігоні зі всіма його недоліками, через що система поводження з ТПВ потребує переходу на більш прогресивні методи вирішення проблеми. Тому, в найкоротшій перспективі оптимальною схемою поводження з ТПВ є роздільний збір ресурсоцінних матеріалів, з подальшим їх сортуванням на сміттєсортувальному комплексі і утилізацією невідсортованого залишку на сучасному полігоні з перспективою поетапного впровадження новітніх технологій.

2.3. Обгрунтування заходів з вирішення проблем поводження з ТПВ.

Збирання та вивезення ТПВ у Космацькій ОТГ здійснюється КП «КАРПАТИ-КПБ». Збирання ТПВ повинно здійснюватися у контейнери. Контейнери потрібно встановлювати на чітко визначених контейнерних майданчиках, обладнаних твердим покриттям та огорожею відповідно до діючих норм. Контейнери та площадки слід обробляти дезинфікуючими засобами відповідно до існуючих нормативів.

Виконавчий комітет Космацької сільської ради прийняв рішення від ___ “Про поводження з побутовими відходами власників (наймачів, користувачів, орендарів) житлових будинків садибного типу, земельних ділянок сіл ОТГ “, яким перевізників ТПВ зобов’язано забезпечити укладання договорів про надання послуг з вивезення побутових відходів з власниками (наймачами, користувачами, орендарями) житлових будинків садибного типу, земельних ділянок на території відповідного комунального підприємства, що обслуговує житловий фонд. В свою чергу згідно Правил благоустрою сіл фізичні особи зобов’язані виконувати вимоги законодавства України у сфері поводження з відходами, зокрема у встановленому порядку укладати угоди, проводити оплату за користування послугами підприємств та організацій, які здійснюють збирання, зберігання, перевезення, утилізацію, оброблення та захоронення відходів, забезпечувати чистоту земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, оренді (суборенді), а також інших територій (у тому числі – прилеглих), закріплених згідно з договором. Договір на вивіз, зберігання та захоронення ТПВ є обов'язковим згідно з вимогами законодавства України. Зокрема, власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання побутових відходів. За не укладання договорів передбачена адміністративна відповідальність відповідно до законодавства України.

Окрім повного охоплення населення послугами з вивозу ТПВ, паралельно слід взяти під контроль некеровані потоки відходів, які у даний час формують несанкціоновані звалища. З метою виявлення порушень та їх усунення при сільській раді створити постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами.

У результаті робіт з будівництва та реконструкції будівель утворюються великі обсяги відходів. Будівельні відходи головним чином складаються з бетону та цегли, а також змішаної фракції відходів, до якої входять деревина, метал, пластмаса, грунт та інші матеріали. Відходи будівництва мають цінність, а значна їх частка може повторно використовуватися або перероблятися. Для вивезення будівельних та побутових великовантажних відходів мешканець або юридична особа повинна укласти додаткову угоду з підприємством, яке обслуговує житловий фонд або з перевізником ТПВ.

Існують особливі види відходів, які утворюються населенням, проте, поводження з ними не здійснюється у рамках системи поводження з ТПВ.

До особливих видів відходів відносяться:
- побутові миючі та інші хімічні засоби;
- батареї та акумулятори;
- фарби та хімікати побутового призначення;
- продукти садівництва (пестициди, добрива тощо);
- протерміновані медикаменти та медичні відходи;
- відходи електричного та електронного обладнання;
- відпрацьовані транспортні засоби або їх складові;
- інші небезпечні відходи.

Щодо цих відходів розроблено або планується розробити окремі програми. На сьогоднішній день ці види відходів збираються разом з іншими ТПВ та захоронюються на полігоні, де вони становлять серйозну небезпеку для довкілля та здоров’я. Це є екологічно неприпустимо, тому у населених пунктах ОТГ слід створювати альтернативні методи збирання та переробки небезпечних побутових відходів. Тому створення та запровадження єдиної цілісної системи збору та утилізації відходів побутового електронного та електричного устаткування є запорукою реалізації повного циклу збору та утилізації відповідних відходів та суттєве зменшення їх впливу на довкілля.

За даними морфологічного складу ТПВ більшу частину складають компоненти, що можуть бути повторно використані. У складі ТПВ є значний вміст паперу, полімерів, скла тощо, які є цінною вторинною сировиною, але не відбираються на стадії утворення у достатній кількості, а вивозяться та захоронюються на полігоні і є небезпечними забруднювачами довкілля.

Окрім збирання вторинної сировини, слід розвивати мережу збору, сортування та переробки відходів.

Система поводження з відходами зосереджена на мінімізації, переробці та утилізації відходів. Джерелами фінансування для реалізації заходів є державний, обласний, місцевий бюджети, цільові гранти та фінансові програми, кошти підприємств-перевізників ТПВ, організацій, установ та кошти, отримані від реалізації вторинної сировини на всіх стадіях втілення Програми. Для того, щоб залучити внутрішні та іноземні інвестиції, система поводження з відходами повинна бути прозорою. Зокрема, повинні бути чітко визначені договірні та фінансові аспекти.

2.4. Обгрунтування навчально-виховних та інформаційно-рекламних заходів, спрямованих на активізацію участі населення у сфері поводження з ТПВ.

З отриманого в Україні досвіду проведення експериментів з роздільного збору відходів можна зробити висновок, що без активної роботи з населенням неможливо досягнути успіху. Основною метою проведення роботи з населенням є зміна їх поведінки та руйнування роками створених стереотипів. Тому інформаційно-виховні кампанії відіграють важливу роль на всіх стадіях втілення Програми та повинні проводиться першочергово, ще до початку реалізації заходів, передбачених цією Програмою. Запорукою успіху всієї Програми є публічність, прозорість та відкритість поводження з ТПВ, оскільки поведінка людей і їхнє позитивне сприйняття цих процесів має вирішальне значення.

Інформаційно-виховні заходи мають бути проведені з метою підвищення рівня екологічної культури населення та залучення мешканців громади до підтримки роботи систем поводження з ТПВ. Освітньо-виховні та інформаційні кампанії мають включати чотири компоненти:
- кампанії у засобах масової інформації;
- кампанії з підвищення поінформованості населення у місцях проживання;
- кампанії в освітніх закладах;
- видання довідника з поводження з ТПВ.

Для досягнення значної участі населення у Програмі необхідна ретельна просвітницька робота та стимулювання. Необхідне чітке повідомлення з боку виконавчих органів влади, органів самоорганізації населення про те, яким чином кожному мешканцю та суб’єкту господарювання слід брати участь у діяльності поводження з ТПВ. Це можливо реалізувати використовуючи просвітницькі та агітаційні заходи.

Мета інформаційно-виховних кампаній:
- підвищення розуміння мешканцями про негативний вплив відходів на навколишнє природне середовище;
- підвищення розуміння та обізнаності мешканців з їх обов’язками щодо поводження з відходами;
- підвищення участі мешканців у поводженні з відходами, які вони утворюють.

При розробці стратегії інформування та виховання громадськості мають бути враховані питання:
- кінцевою метою інформаційно-виховних кампаній є зміна поведінки мешканців;
- інформаційні повідомлення мають бути сформульовані таким чином, щоб було зрозуміло, що належна участь та співробітництво у питаннях поводження з ТПВ – це життєво необхідна справа.

Запланований розвиток системи поводження з ТПВ підвищить потребу в участі утворювачів відходів. Це, зокрема, стосується нових систем, які передбачають активну участь населення, наприклад: зменшення відходів у місцях утворення, повторне використання та сортування відходів у місцях утворення.

2.5. Планування заходів Програми, механізми і порядок їх реалізації.

Вирішення проблеми поводження з ТПВ передбачає розроблення та впровадження відповідних програмних заходів, які повинні забезпечити поступове втілення запланованих дій.

Першочергово необхідно створити сприятливі умови для впровадження Програми та виконати підготовчі роботи, серед яких:
- затвердити та оприлюднити Програму;
- охопити послугами зі збору та вивезення ТПВ від усього населення ОТГ.
- провести навчання, підготовку та перепідготовку персоналу, що задіяний у сфері поводження з ТПВ;
- постійно проводити інформаційну роботу з населенням;
- проводити моніторинг втілення Програми;
- планування фінансування Програми на наступні роки.

2.5.1. Заходи з впровадження роздільного збирання ТПВ та заходи з мінімізації утворення відходів.

Роздільне збирання ТПВ – це метод збирання, за яким ресурсоцінні компоненти ТПВ збираються окремо у спеціальні контейнери для подальшого надходження на перероблення чи повторне використання. Роздільне збирання відходів, як вторинної сировини, здійснюється з метою зменшення кількості ТПВ, що захоронюються на полігонах, поліпшення екологічного стану довкілля, одержання вторинної сировини. Методи та засоби роздільного збирання компонентів ТПВ, їх перевезення та перероблення дозволено обирати органам місцевого самоврядування з врахуванням морфологічного складу ТПВ, їх річного обсягу утворення, потреби у вторинних енергетичних та матеріальних ресурсах, органічних добривах, економічних факторів та інших вимог.

Враховуючи досвід з втілення роздільного збору у різних містах України, його введення потрібно впроваджувати з постійною інформаційною підтримкою. Це пов’язано з тим, що через недостатню участь населення у роздільному збиранні ТПВ та недосконалою системою роздільного збирання до контейнерів з ресурсоцінними компонентами можуть потрапляти харчові та інші відходи, що легко загнивають.

Особливої уваги потребує підвищення якості послуг з вивезення ТПВ та недопущення вивозу вторинної сировини на полігон ТПВ. З метою зменшення кількості відходів та унеможливлення їх повторного використання сторонніми особами, мешканцям рекомендується проводити деформацію ПЕТ-пляшки та викидати її. Таким чином, зменшується обсяг непотрібної пляшки в 3-4 рази. Цим відповідно заощаджується місце в автомобілі. Запровадження такого експерименту не потребує фінансових витрат на створення матеріальної бази та повинен проходити як складова інформаційно-просвітницької компанії.

Важливим завданням мінімізації утворення відходів є відмова мешканцями від придбання та використання виробів із пластику: пакетів, контейнерів для продуктів, пластикової тари, одноразової посуди тощо. Не рекомендується використовувати повторно пластикову пляшку та особливо не купувати продукти на базарі у вживаних пластикових пляшках. Як альтернатива, мешканцям рекомендовано використовувати багаторазові сумки, паперові пакети для пакування продуктів харчування, паперовий одноразовий посуд тощо. Відмова від споживання їжі та напоїв із пластикової тари дозволять не тільки покращити навколишнє природне середовища але й здоров’я мешканців.

2.5.2. Заходи з організації збору небезпечних та специфічних відходів

Небезпечні відходи у складі побутових відходів – це відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

На сьогоднішній день ці види відходів збираються разом з іншими ТПВ та захоронюються на полігоні, де вони становлять серйозну небезпеку для довкілля та здоров’я. Це є екологічно неприпустимо, а тому потрібно організовувати збір небезпечних відходів окремо від загальної маси ТПВ.

Тому, небезпечні відходи у складі побутових відходів мешканці повинні відокремлювати на етапі збирання чи сортування та передавати спеціалізованим підприємствам, що отримали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Зібрані небезпечні відходи потрібно передавати підприємствам, що мають ліцензію на поводження з ними, для обов’язкової наступної утилізації відповідно до чинного законодавства.

Лікувальні установи зобов’язані не допускати попадання в контейнери для ТПВ специфічних відходів, які можуть стати джерелом різних інфекцій. Змішування відходів різних класів на всіх стадіях їх збору, зберігання, транспортування неприпустимо.

Головною метою збору небезпечних та специфічних відходів є недопущення попадання їх на полігон ТПВ.

2.5.3. Заходи зі створення мережі пунктів приймання вторинної сировини.

У населених пунктах Космацької ОТГ потрібно увести у дію та забезпечити функціонування пунктів приймання вторинної сировини. Суб'єкти господарської діяльності при здійсненні збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини зобов'язані дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів, які регулюють цю діяльність.

2.5.4. Проведення інформаційно-просвітницької та агітаційної роботи.

Важливою умовою впровадження Програми є постійна робота з населенням. Населення повинно бути інформовано про наявність цієї Програми, про її мету, завдання та цілі, про терміни виконання та досягнуті результати.

Інформаційну кампанію потрібно проводити постійно. За інтенсивністю інформаційна кампанія розподіляється таким чином, що найбільшу кількість інформації потрібно донести населенню у період реалізації роздільного збирання відходів та запровадження нових послуг, що надаються підприємствами.

Сприйняття Програми та участь населення у її впровадженні відіграють вирішальне значення в успішності втілення самої Програми та отриманні результатів.

Основними етапами агітаційної роботи щодо поводження з ТПВ та широкої участі населення у роздільному збиранні ТПВ є:
- етап інформування;
- етап переконання;
- етап нагадування.

Мета етапу інформування – це ознайомлення громадськості з впливом ТПВ на довкілля, реальним станом речей у сфері поводження з відходами та перевагами роздільного збирання ТПВ. Головна мета цього етапу – це обізнаність населення з проблемою та розуміння того, що її потрібно вирішувати. Цільова аудиторія повинна знати про потребу та незворотність змін у цій галузі. Під час цього етапу розробляється стратегія агітаційної роботи, обирається гасло, що використовується протягом усієї агітаційної роботи, уточнюються методи і засоби її проведення. Цей етап повинен охоплювати найбільшу аудиторію. Інформація, яка подається населенню – у формі статей про екологію (подаються критичні статті про появу місць несанкціонованих сміттєзвалищ, наведення досвіду передових країн тощо).

Наступним етапом проведення інформаційної кампанії є етап переконання, мета якого – формування в аудиторії власної позитивної думки про необхідність свідомої участі у роздільному збиранні ТПВ. На етапі переконання, крім звичайних засобів агітаційної роботи (реклами на телебаченні і радіо, публікацій у пресі, наочної агітації тощо), необхідно провести експеримент з роздільного збирання компонентів ТПВ. Необхідне постійне інформування населення через засоби масової інформації, зовнішню рекламу, зустрічі, уроки у школах про проведення експерименту і його позитивні сторони. Етап переконання передбачає формування громадської думки щодо роздільного збирання ТПВ. Етап переконання триває до повного впровадження роздільного збирання ТПВ. Ефективними способами досягнення уваги великих цільових груп є прес-релізи та прес-конференції про нові ініціативи і заходи у сфері поводження з ТПВ з використанням газет, радіо та телебачення. Де це можливо, інформаційно-виховні кампанії мають базуватися або включати безпосереднє спілкування з цільовими групами, наприклад, використовуючи зустрічі у житлових будинках, школах тощо. Для цієї мети доцільно залучати журналістів, громадські організації тощо.

Кампанія повинна містити спеціальну інформацію про мінімізацію обсягів відходів, сортування відходів у місцях утворення та поводження з небезпечними і великовантажними відходами.

На вулицях потрібно розміщати агітаційні плакати та рекламні щити з правилами поводження з ТПВ.

Експонування агітаційних матеріалів повинне бути безупинним протягом всього терміну проведення агітаційної роботи щодо поводження з ТПВ.

Спільно з органами освіти рекомендується розробити цикли занять екологічного та гігієнічного навчання для дітей у дошкільних установах і школах та цикли лекцій, як доповнення до екологічних програм вищих навчальних закладів. Цикл занять для дошкільних установ і шкіл – це добірка таких матеріалів: ігор, задач на кмітливість, сценаріїв театральних постановок екологічної та гігієнічної спрямованості, а також лекцій і анкет для батьків і дітей з питання роздільного збирання ТПВ. Заняття можуть проводити вчителі загальної екології у школах.

Спрямовуючи зусилля на школярів, можна досягти двох цілей – виховати дуже сприйнятливу першу цільову групу – самих дітей, а також другу цільову групу - їх сім’ї та друзів.

Етап нагадування – це найбільш віддалений за часом етап проведення агітаційної кампанії. Він застосовується вже при сталій системі роздільного збирання ТПВ і ставить на меті нагадування населенню.

Особливу увагу потрібно приділити обізнаності та професіоналізму працівників житлово-комунального господарства, які повинні своїм прикладом демонструвати населенню правила поводження з ТПВ.

Необхідно активізувати роботу щодо еколого-освітніх заходів із здійснення роздільного збору відходів, зокрема шкоди для довкілля від використаних батарейок та люмінесцентних ламп, викинутих разом із іншими відходами у смітник.

Враховуючи ці заходи, а також використання у роботі Методичних рекомендацій з формування громадської думки щодо екологобезпечного поводження з побутовими відходами у селах зросте рівень інформованості населення щодо екологобезпечного поводження з побутовими відходами та підвищиться ефективність впровадження нових сучасних технологій поводження з побутовими відходами.

2.5.5. Організаційно-управлінські та фінансово-економічні заходи.

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері поводження з ТПВ належать:
- виконання вимог законодавства про ТПВ;
- організація збирання і видалення ТПВ, а також організація роздільного збирання корисних компонентів ТПВ;
- затвердження місцевих програм поводження з ТПВ та контроль за їх виконанням;
- вжиття заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з ТПВ;
- вирішення питань щодо розміщення на території об’єктів поводження з ТПВ;
- координація діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на їх території, у межах компетенції;
- здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з ТПВ;
- ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;
- сприяння роз’ясненню законодавства про поводження з ТПВ серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів ТПВ як вторинної сировини;
- здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з ТПВ відповідно до законодавства;
- затвердження норм споживання та якості послуг з вивезення ТПВ, контроль за їх дотриманням;
- визначення виконавця послуг з вивезення ТПВ відповідно до законодавства
- управління об’єктами у сфері послуг з вивезення ТПВ, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;
- забезпечення населення послугами з вивезення ТПВ необхідного рівня та якості;
- встановлення зручного для населення режиму роботи виконавців послуг з вивезення ТПВ;
- інформування населення відповідно до законодавства про реалізацію програм у сфері поводження з ТПВ.
- укладання договорів з підприємствами різних форм власності на виконання послуг з вивезення ТПВ;
- здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері послуг з вивезення ТПВ;
- здійснення інших повноважень відповідно до законів України.

Забезпечення виконання поставлених перед органами місцевого самоврядування такої значної кількості завдань потребує залучення кваліфікованих фахівців сфери поводження з відходами і це на сьогодні є однією з основних проблем. У сучасних умовах досягненням мети є необхідність створення окремого структурного підрозділу поводження з ТПВ.

Способом залучення інвестора у сферу поводження з ТПВ є інвестиційний конкурс. Завданням інвестиційного конкурсу є визначення на конкурентній основі юридичної або фізичної особи, що запропонує найкращі умови реалізації інвестиційного проекту. Інвестор формує інвестиційний проект та подає на розгляд в Космацьку сільську раду.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:
- коштів Державного бюджету України, у тому числі Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;
- коштів обласного бюджету, у тому числі фонду охорони навколишнього природного середовища;
- коштів місцевого бюджету;
- залучених кредитних ресурсів;
- залучення приватного капіталу;
- власних коштів КП «КАРПАТИ-КПБ»

Розділ 3. Узагальнені дані та показники Програми, контроль і звітність про її виконання

3.1. Зведені дані про заходи Програми, терміни виконання та виконавців, обсяги та джерела фінансування, місця впровадження та очікувані результати.

Програма призначена для впровадження на території ОТГз метою зменшення шкідливого впливу ТПВ на життя та здоров’я мешканців. Відповідальним за впровадження Програми є виконавчий орган Космацької сільської ради, який має відповідні повноваження у сфері поводження з ТПВ.

Основні завдання системи моніторингу сфери поводження з ТПВ:
- створити систему спостереження за обсягами накопичення, збирання, передавання, збереження, оброблення ТПВ, аналізу даних про ТПВ і об’єкти поводження з ними;
- впровадити звітність у сфері поводження з ТПВ;
- підвищити повноту, достовірність, оперативність та якість інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях;
- забезпечити аналітично-інформаційну підтримку прийняття рішень з управління сферою поводження з ТПВ;
- забезпечити оцінку стану об’єктів поводження з ТПВ і своєчасне прийняття рішень щодо запобігання негативним впливам на довкілля та здоров’я населення.

В цілому для реалізації Програми орієнтовно необхідно 0,0 млн.грн.

Джерела фінансування заходів Програми:
- кошти Державного бюджету України, у тому числі державного фонду охорони навколишнього природного середовища;
- кошти обласного бюджету, у тому числі обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;
- кошти місцевого бюджету Космацької сільської ради;
- кошти підприємств (передусім житлово-комунального господарства);
- гранти, кредити міжнародних організацій та банків, благодійні внески;
- іноземні інвестиції та кошти юридичних та фізичних осіб, що залучаються шляхом державно-приватного партнерства, фінансового лізингу із залученням виробників обладнання та устаткування, передачі об'єктів житлово-комунального господарства в управління, оренду, концесію тощо;
- кредити вітчизняних комерційних банків.

3.2. Очікувані результати та наслідки реалізації Програми.

У результаті реалізації Програми очікується:
- поліпшення екологічного стану та благоустрою території міста;
- мінімізація відходів;
- впровадження системи роздільного збирання ТПВ;
- підвищення екологічної культури населення;
- клопотання про будівництво сміттєпереробного комплексу.

3.3. Моніторинг виконання заходів Програми.

Реалізація заходів Програми здійснюється відповідно до запланованих термінів та обсягів фінансування. У разі невиконання заходів Програми у заплановані терміни через відсутність фінансування або з інших не передбачуваних причин, до Програми вносяться зміни у встановленому порядку. При цьому проводиться детальний аналіз причин зриву виконання Програми та робляться висновки, спрямовані на подальше обов'язкове виконання всіх запланованих заходів.

 

 

 

Таблиця

Зведені показники щодо реалізації заходів Програми у 2018-2023 роках

№ з/п

Заходи Програми

Відповідальні виконавці, співвиконавці

Терміни виконання, роки

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

поча-ток

закін-чення

Разом

За роками реалізації Програми

2018

2019

2020

2021

2022

1

Придбання екскаватора

Космацька сільска рада, виконавець

2018

2023

бюджет ОТГ

200

40

40

40

40

40

Обласний бюджет

500

100

100

100

100

100

Держав-ний бюджет України, або інші фонди

1500

300

300

300

300

300

2

Придбання трактора та причіпа

Космацька сільська рада, виконавець

2018

2023

бюджет ОТГ

100

20

20

20

20

20

Обласний бюджет

500

100

100

100

100

100

Держав-ний бюджет України, або інші фонди

1500

300

300

300

300

300

3

Придбання контейнерів та облаштування контейнерних майданчиків

Космацька сільська рада, виконавець

2018

2023

Кошти підпри-ємств та місцевого бюджету

250

50

50

50

50

50

4

Миття контейнерів та дезінфекція контейнерних майданчиків

Перевізники ТПВ

2018

2023

Кошти підпри-ємств

20

4

4

4

4

4

5

Створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини

КП
 «КАРПАТИ-КПБ»
Суб’єкти підприєм-ницької діяльності

 

 

 

2018

2023

Кошти підпри-ємств

120

24

24

24

24

24

6

Будівництво об’єктів сортування ТПВ

Косівська РДА, Івано-Франківська  обласна державна адміністрація, Космацька сільська рада, суб’єкти під-приємницької діяльності

2018

2023

Кошти державного бюджету та підприємств

500

100

100

100

100

100

7

Заходи рекламно-інформаційні, освітньо-виховні, організаційні

Космацька сільська рада, суб’єкти підприємницької діяльності

2018

2019

бюджет ОТГ

20

4

4

4

4

4

8

Моніторинг виконання програми

рада, громадські організації

2018

2023

-

-

-

-

-

-

-

Разом

5210

1042

1042

1042

1042

1042

 

Виконавець: Директор комунального підприємства «КАРПАТИ-КПБ»  Петро Уперук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь