Космацька громада
Івано-Франківська область, Косівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Тестові завдання для перевірки знання Закону України " Про освіту"

Дата: 24.05.2021 13:50
Кількість переглядів: 1345

Додаток 1 
до наказу відділу освіти 
Космацької сільської ради 
від 19.05.2021 № 22

Тестові завдання
для перевірки знання Закону України «Про освіту»

1.    Що не входить до системи освіти? п.25 ст.1
а) освітні програми, стандарти освіти, ліцензійні умови             
б) заклади освіти та інші суб’єкти освітньої діяльності    
в) органи державного нагляду за охороною праці            
г) органи управління у сфері освіти

2.    Якої освіти немає у переліку невід’ємних складників системи освіти? ч.1 ст.10
а) післядипломної освіти     в) фахової передвищої освіти        
б) спеціалізованої освіти    г) академічної освіти

3.    Хто належить до органів управління у сфері освіти? ст.62
а) педагогічна рада закладу освіти             
б) центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти    
в) науково-методичні установи            
г) заклади післядипломної освіти

4.    Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти? ст.66
а) Міністерство освіти і науки України     в) районні, міські ради        
б) обласні ради                г) сільські, селищні ради

5.    Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)? ч.1 ст.74
а) збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти
б) соціологічні дослідження суспільного сприйняття освітньої політики    
в) розроблення методів навчання, стандартів освіти, типових освітніх програм        
г) здійснення моніторингу якості результатів навчання

6.    Що не належить до обов’язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)? ч.2 ст.74
а) Реєстр суб’єктів освітньої діяльності
б) Реєстр законодавчих та нормативно-правових актів у сфері освіти    
в) Реєстр документів про освіту        
г) Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

7.    Якої автономії закладу освіти, гарантованої державою, не передбачено Законом?  ч.1 ст.23
а) академічної     б) юридичної        в) кадрової        г) організаційної

8.    Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?  ч.2 ст.23
а) Законом України «Про освіту», спеціальними законами та установчими документами закладу освіти
б) постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України    
в) рішеннями засновників закладу освіти та органів місцевого самоврядування        
г) наказами керівника закладу освіти, рішеннями педагогічної ради

9.    Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?  ч.2 ст.31
а) жоден заклад освіти не має права визначати свою релігійну спрямованість
б) державні та комунальні заклади освіти за рішеннями засновників    
в) приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями    
г) всі заклади освіти, якщо релігійна спрямованість передбачена в освітній програмі

10.    Якими є вимоги до опорного закладу освіти?  ч.2 ст.13
а) опорний заклад освіти - має у своєму складі філії та/або здійснює підвезення здобувачів освіти, педагогічних працівників (за потреби) до цього закладу і у зворотному напрямку
б) опорний заклад освіти - має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу
в) опорний заклад освіти - спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття початкової та базової середньої освіти    
г) всі варіанти відповідей вірні

11.    Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця проживання? ч.1 ст.13
а) початкову                 б) базову    
в) початкову та базову        г) початкову, базову та повну

12.    За якої умови юридична особа має статус закладу освіти? ч.1 ст.22
а) якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність     
б) якщо зареєстрована у встановленому законом порядку    
в) якщо створена на підставі установчих документів        
г) якщо є юридичною особою публічного або приватного права

13.    У якому статусі не може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання? ч.2 ст.22
а) неприбутковий заклад освіти        б) прибутковий заклад освіти    
в) бюджетна установа            г) громадська організація

14.    До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті? ст. 30
а) персональних даних здобувачів освіти
б) плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
в) результатів семестрового та річного оцінювання і державної підсумкової атестації здобувачів освіти    
г) календарного планування педагогічних працівників

15.    Які плакати, стенди, листівки, або інші об’єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти? ч.3 ст. 31
а) які містять правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти
б) які містять порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
в) які містять найменування чи символіку політичних партій (об’єднань), громадських чи благодійних організацій, назва чи символіка яких співзвучні з назвами та символікою політичних партій (об’єднань)    
г) які містять інформацію з питань профорієнтаційної роботи та державної політики у сфері зайнятості населення 

16.    Хто не може бути засновником закладу освіти? ч.3 ст. 22, ч.7 ст.1
а) орган державної влади від імені держави
б) відповідна рада від імені територіальної громади
в) фізична та/або юридична особа    
г) юридична особа з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта, або зареєстрована на території держави-агресора або держави-окупанта

17.    Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження? ч.4 ст.25
а) керівнику закладу освіти та/або його заступникам
б) органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти
в) органам громадського самоврядування в закладі освіти    
г) колегіальному органу управління закладом освіти

18.    Що не належить до обов’язків засновника закладу освіти? ч.6 ст.25
а) забезпечення утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов
б) у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечення здобувачам освіти можливості продовжити навчання на відповідному рівні освіти
в) забезпечення створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами    
г) забезпечення організації освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм

19.    Хто затверджує статут закладу освіти? ч.2 ст.25
а) засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа)
б) територіальний підрозділ Державної служби якості освіти
в) наглядова (піклувальна) рада закладу освіти    
г) керівник закладу освіти після схвалення статуту педагогічною радою

20.    Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти? ч.2 ст.25
а) орган управління освітою обласної державної адміністрації
б) територіальний підрозділ Державної служби якості освіти
в) наглядова (піклувальна) рада закладу освіти    
г) засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа)

21.    Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти? ч.2 ст.25
а) орган управління освітою обласної державної адміністрації
б) територіальний підрозділ Державної служби якості освіти
в) наглядова (піклувальна) рада закладу освіти    
г) засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа)

22.    Якими документами визначаються повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти? ч.1 ст.26
а) постановами Кабінету міністрів України та Верховної Ради України
б) законом та установчими документами закладу освіти
в) рішеннями органів місцевого самоврядування    
г) рішеннями засновника закладу освіти або уповноваженого ним органу (особи)

23.    Хто здійснює безпосереднє управління закладом освіти? ч.1 ст.26
а) керівник закладу освіти
б) територіальний підрозділ Державної служби якості освіти
в) наглядова (піклувальна) рада закладу освіти    
г) засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа)

24.    Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами? ч.1 ст.26
а) керівник закладу освіти
б) керівник закладу освіти разом із головою первинної профспілкової організації закладу освіти
в) голова наглядової (піклувальної) ради закладу освіти    
г) засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа)

25.    Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти? ч.1 ст.26
а) колегіальний орган управління закладу освіти
б) заступники керівника закладу освіти з навчально-виховної та господарської роботи
в) керівник закладу освіти    
г) засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа)

26.    Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм? ч.3 ст.26
а) колегіальний орган управління закладу освіти
б) заступники керівника закладу освіти з навчально-виховної роботи
в) керівник закладу освіти    
г) наглядова (піклувальна) рада закладу освіти

27.    Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти? ч.3 ст.26
а) колегіальний орган управління закладу освіти
б) заступники керівника закладу освіти з навчально-виховної роботи
в) керівник закладу освіти    
г) колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти

28.    Що не належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти? ч.5 ст.29
а) аналіз та оцінювання діяльності закладу освіти та його керівника
б) скликання загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти
в) контроль виконання кошторису закладу освіти    
г) внесення засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом

29.    Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти? ч.4 ст.29
а) депутати відповідної місцевої ради
б) представники органу батьківського самоврядування закладу освіти
в) представники громадських організацій    
г) здобувачі освіти та працівники закладу освіти

30.    Що не є органом самоврядування в закладі освіти? ч.1 ст.28
а) орган самоврядування здобувачів освіти
б) орган батьківського самоврядування
в) педагогічна рада    
г) загальні збори (конференція) колективу закладу освіти

31.    Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти? ч.2 ст.28
а) наглядова (піклувальна) рада закладу освіти
б) профспілковий комітет закладу освіти
в) педагогічна рада     
г) загальні збори (конференція) колективу закладу освіти

32.    За чиєю ініціативою створюються органи громадського самоврядування в закладі освіти? ч.3 ст.70
а) за ініціативою учасників освітнього процесу
б) за ініціативою фізичних осіб та/або громадських об’єднань
в) за рішенням педагогічної ради закладу освіти     
г) за ініціативою засновника закладу освіти або уповноваженого ним органу (особи)

33.    Хто не є учасниками освітнього процесу? ст.52
а) здобувачі освіти
б) працівники науково-методичних установ, центрів
в) педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники    
г) батьки здобувачів освіти

34.    У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій? ч.1 ст.39
а) у посадовій інструкції         в) у професійному стандарті
б) у трудовому договорі         г) у статуті закладу освіти

35.    Хто має обов’язок захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства? ч.2 ст.54
а) батьки здобувачів освіти
б) працівники науково-методичних установ, центрів
в) педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники    
г) працівники правоохоронних органів
    
36.    Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками? ч.3 ст.4
а) всім здобувачам повної загальної середньої освіти та педагогічним працівникам
б) всім здобувачам освіти
в) всім здобувачам освіти, педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам
г) здобувачам повної загальної середньої освіти з особливими освітніми потребами

37.    На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти? ч.2 ст.73
а) міністра освіти і науки України
б) освітнього омбудсмена
в) керівника Державної служби якості освіти
г) керівника Українського центру оцінювання якості освіти

38.    З якою метою утворюються інклюзивно-ресурсні центри? ч.3 ст.20
а) з метою проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, а також забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами
б) з метою забезпечення належних умов для реалізації права особи на освіту
в) з метою збору, верифікації, оброблення, зберігання та захисту інформації про систему освіти.
г) з метою забезпечення профілактики та запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної допомоги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування)

39.    Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти? ч.2 ст.20
а) рішення засновника закладу освіти або уповноваженого ним органу (особи)
б) звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків
в) висновок інклюзивно-ресурсного центру
г) рішення педагогічної ради закладу освіти

40.    Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами? ч.1 ст.1
а) діти-біженці, працюючі діти, діти-мігранти
б) діти – представники національних і релігійних меншин
в) особи, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту
г) діти із сімей з низьким прожитковим мінімумом, безпритульні діти, діти-сироти

41.    Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів? ч.9 ст.78
а) шляхом передачі визначеного для таких осіб обсягу коштів батькам особи з особливими освітніми потребами 
б) шляхом передачі визначеного для таких осіб обсягу коштів інклюзивно-ресурсному центру за місцем проживання особи з особливими освітніми потребами 
в) шляхом передачі визначеного для таких осіб обсягу коштів особі з особливими освітніми потребами 
г) шляхом передачі визначеного для таких осіб обсягу коштів закладу освіти, який обрала особа з особливими освітніми потребами та її батьки

42.    У який спосіб забезпечується доступність інформації, відтвореної в документі про освіту, для особи з порушенням зору? ч.1 ст.40
а) з використанням шрифту Брайля
б) з використанням шрифту Times New Roman з розширеним інтервалом
в) з використанням шрифту розміром не менше 16 пунктів
г) з використанням шрифту Verdana з тінню

43.    Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану? ч.2 ст.55
а) органу учнівського самоврядування закладу освіти
б) батькам здобувачів освіти
в) наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти
г) профспілковому комітету закладу освіти

44.    Який документ може складатися в закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти? п.11 ч.1 ст.1
а) план корекційно-розвиткових послуг
б) план психолого-педагогічних послуг
в) інклюзивний навчальний план
г) індивідуальний навчальний план

45.    Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти? ч.2 ст.76
а) педагог-організатор         в) практичний психолог
б) соціальний педагог         г) класний керівник

46.    Що передбачає «розумне пристосування»? п.24 ч.1 ст.1
а) сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей
б) єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання
в) запровадження необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні з іншими особами
г) дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну


47.    Якими є типові ознаки булінгу (цькування)? п.31 ч.1 ст.1
а) систематичність (повторюваність) діяння
б) наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності)
в) дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого
г) всі ознаки, вказані у варіантах а), б) і в)

48.    Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти? ч.2 ст.25
а) педагогічна рада закладу освіти
б) засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа)
в) наглядова (піклувальна) рада закладу освіти
г) орган батьківського самоврядування закладу освіти

49.    Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти? ч.2 ст.54
а) повідомити керівництво закладу освіти про факт булінгу (цькування) стосовно здобувача освіти, вжити невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)
б) звернутись особисто в найближчий відділ поліції із заявою про факт булінгу (цькування) стосовно здобувача освіти
в) звернутись до відповідного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з повідомленням про факт булінгу (цькування) стосовно здобувача освіти
г) повідомити органи учнівського самоврядування закладу освіти про факт булінгу (цькування) стосовно здобувача освіти

50.    Що визначає стандарт освіти? ч.1 ст.32
а) єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання
б) вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня, загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти
в) вимоги до знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначають здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність
г) рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством

51.    На основі якого документа розробляється освітня програма? ч.1 ст.33
а) на основі професійних стандартів педагогічних працівників
б) на основі стандарту освіти відповідного рівня
в) на основі ліцензійних умов для кожного рівня освіти
г) на основі відповідних положень статуту закладу освіти

52.    Що містить освітня програма? ч.2 ст.33
а) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою
б) перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність
в) загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти
г) всі компоненти, вказані у варіантах а), б) і в)

53.    Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти? ч.1 ст.7
а) мовою освітнього процесу в закладах освіти для осіб, які належать до національних меншин України є мова відповідної національної меншини
б) мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова
в) мовою освітнього процесу в закладах освіти для осіб, які належать до корінних народів України є мова відповідного корінного народу
г) мова освітнього процесу в закладах освіти визначається засновником

54.    Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям? ч.4 ст.8
а) формальна             в) інформальна
б) неформальна         г) дуальна

55.    Які форми здобуття освіти є індивідуальними? ч.1 ст.9
а) очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева
б) дуальна, екстернатна, мережева, педагогічний патронаж
в) дистанційна, заочна, вечірня, сімейна(домашня)
г) екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві)

56.    Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти? ч.7 ст.9
а) батьки                 в) інклюзивно-ресурсний центр
б) заклад освіти             г) орган управління освітою

57.    У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти? ч.5 ст.9
а) оволодіння освітньою програмою відбувається шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ним
б) освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства
в) поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору
г) оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах

58.    Яка освіта вважається спеціалізованою? ч.1 ст.21
а) освіта осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей
б) освіта мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування
в) післядипломна освіта, підвищення кваліфікації
г) професійно-технічна та передвища освіта
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь