Космацька громада

Івано-Франківська область, Косівський район

РІШЕННЯ

Дата: 27.04.2021 16:37
Кількість переглядів: 151

Космацька  сільська  рада

Косівського  району Івано-Франківської  області

VІІI (позачергова) сесія  VIIІ скликання

 

РІШЕННЯ

від 23 квітня 2021року                                                                               с. Космач

№286 - VІІI /2021 

    Про проект  рішення сільської ради

«Про затвердження ставок єдиного податку суб’єктів

господарювання  Космацької

сільської ради на 2022 рік»

      Заслухавши  проект  рішення сільської ради поданий виконавчим комітетом сільської ради  «Про затвердження ставок єдиного податку суб’єктів господарювання  Космацької

сільської ради на 2022 рік»,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

       

     Погодити  проект  рішення сільської ради  «Про затвердження ставок єдиного податку суб’єктів господарювання  Космацької сільської ради на 2022 рік»,  запропонований  виконавчим комітетом сільської ради  (додається)                                                              

 

                                       

Космацький сільський голова                                        Дмитро Мохначук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт

 

 

Додаток  до рішення

------------- сесії Космацької сільської ради 

                                                                                                             за №--------------- від _________________

 

РІШЕННЯ  

 

від   ______________2021  року.                                                      село  Космач

№  ___________

     Про затвердження ставок єдиного податку суб’єктів

господарювання  Космацької сільської ради на 2022 рік»

 

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України (з урахуванням внесених змін та доповнень), Бюджетним кодексом України (з урахуванням внесених змін та доповнень), з метою зміцнення бюджету місцевого самоврядування, враховуючи пропозиції ДФС та рекомендації постійної комісії з питань  планування бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку,  сільська рада,  сільська  рада 

 

            ВИРІШИЛА:

               1. Встановити з 01 січня 2022 року на території Космацької сільської ради ставки єдиного податку суб’єктів господарювання з розрахунку на календарний місяць:

 - для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

               2. Затвердити «Положення про єдиний податок суб’єктів господарювання по Космацькій сільській раді на 2022 рік» (додаток додається).

                3. Рішення набирає чинності не пізніше як у десятиденний строк після його прийняття та підписання і застосовується з 01 січня 2022 року.

      4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб та надіслати копію  до   Коломийського  управління  ГУ  ДФС  в  Івано-Франківській  області. 

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської

ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного   розвитку

 

 

Космацький сільський голова                                               Дмитро Мохначук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт

 

 

Додаток  до рішення

------------- сесії Космацької сільської ради 

                                                                                                             за №--------------- від _________________

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок для суб’єктів господарювання

 в Космацькій сільській раді на 2022 рік

 

1. Платники єдиного  податку

Платниками єдиного податку на території Космацької територіальної громади є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах  Космацької територіальної громади, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,  і які, при цьому, у порядку, визначеному статтями 298-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

     1.1. Платники єдиного податку поділяються на такі групи:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує  5 000 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу,  оренди  та  оцінювання  нерухомого  майна  (гр. 70.31 КВЕД), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7 000 000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Загальна кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, а також середньооблікова кількість працівників юридичних осіб обраховується відповідно до підпункту 291.4.1 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України.

Сільськогосподарські товаровиробники, які використовують спрощену систему оподаткування в частині обліку та звітності, керуються підпунктами 291.4.2.-291.4.7. пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України.

Порядок визначення доходу для  цілей оподаткування єдиним податком, а також для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування, склад цих доходів визначається статтею 292 та 292.1 Податкового кодексу України.

Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності окремими категоріями суб’єктів підприємницької діяльності встановлюються пунктом 291.5 статті 291 Податкового Кодексу України.

2. Ставки та порядок обчислення податку

            Ставки єдиного податку для  платників податку зареєстрованих в Косівській ОДПІ ГУ ДПС в Івано-Франківській області по Космацькій територіальній громаді, встановлюються  у  відсотках (фіксовані ставки)   до   розміру мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (мінімальна  заробітна плата),  та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

           2.1. Ставки   єдиного   податку   встановлюються для фізичних осіб - підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,  залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у розмірі 10 відсотків  розміру прожиткового мінімуму  для працездатних осіб  встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2)  для другої групи платників єдиного податку - у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

 2.2. Для третьої групи платників єдиного податку встановлюється відсоткова ставка єдиного податку в розмірі:

1) відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

 2.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп (фізичні особи) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу ;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі  платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу відповідно.      

        2.4. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи)  встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3  статті 293 Податкового Кодексу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.   

        2.5.  У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

        2.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

       2.7. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

1) для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,95;

2) для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях - 0,57;

3) для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

4) для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях - 0,19;

5) для земель водного фонду - 2,43;

6) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди - 6,33.

2.8. Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки двох третин доходу (66 відсотків) від реалізації усієї власновиробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

3. Податковий (звітний) період

  3.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

3.2. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних випадках  передбачені пунктами 294.2–294.7 статті 294 Податкового кодексу України.

 

4. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

         4.1. Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

4.2. У разі якщо селищна рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

 4.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

4.4. Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

4.5. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

4.6. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

          4.7. Платники єдиного податку четвертої групи:

1) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу;

2) сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі - 10 відсотків;

у II кварталі - 10 відсотків;

у III кварталі - 50 відсотків;

у IV кварталі - 30 відсотків;

3) перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

5. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

      5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

      5.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 Податкового кодексу України.

    5.3. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Податкового Кодексу.

 Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Податкового Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або четвертої групи.

Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

5.4. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

Порядок складення декларації визначений пунктами 296.2,  296.4–296.7 статті 296 Податкового кодексу України.

Платники єдиного податку першої - третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

6. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

6.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товарного виробництва;

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи.

6.2. У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

6.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

 

 

 

7. Відповідальність платника єдиного податку

7.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь