Космацька громада
Івано-Франківська область, Косівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення 23-2/2021

Дата: 25.04.2021 15:05
Кількість переглядів: 409

Космацька  сільська  рада

Косівського  району Івано-Франківської  області

виконавчий  комітет

 

 РІШЕННЯ

 

від 19 лютого  2021 року                                                                      с. Космач

№23-2/2021

 

     Про затвердження положення

про Раду підприємців при

Космацькій сільській раді

 

 

     Керуючись Конституцією України,  Законом України від 22.03.2012 № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва» та Законом України від 21.12.2000 № 2157-III «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» виконавчий комітет Космацької сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 

 1. Затвердити положення про Раду підприємців при Космацькій сільській раді.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ економічного розвитку та інвестицій

 

 

 

 

Сільський голова                                                          Дмитро МОХНАЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду підприємців при Космацькій сільській раді

 

 1. 1. Рада підприємців при Космацькій сільській ради (далі - Рада підприємців) є діючим консультативно-дорадчим органом Космацької сільської ради.

2. Рада підприємців у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України від 22.03.2012 № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва» та від 21.12.2000 № 2157-III «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», рішеннями Космацької сільської ради, її виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами і цим Положенням.

Положення про Раду підприємців затверджується сільською радою.

 1. Основними завданнями Ради підприємців є:

1) сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб'єктів підприємницької діяльності, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємств та органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в Космацькій територіальній громаді;

2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

3) розгляд проєктів міських програм розвитку підприємництва та участь у проведенні аналізу їх виконання;

4) створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності у Космацькій ТГ;

5) підготовка та подання Космацькій сільській раді пропозицій щодо:

-  формування та реалізації у Космацькій ТГ державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб’єктів підприємницької діяльності;

- розв’язання спірних питань у сфері підприємництва;

- розвиток підприємницької ініціативи, підтримка та популяризація підприємницької діяльності, досвіду соціальної відповідальності бізнесу, відродження благодійницьких традицій та етичних принципів підприємництва.

 1. Рада підприємців має право:

1) утворювати робочі групи із залученням представників суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємств, структурних підрозділів Космацької сільської ради, наукових та експертних організацій (за згодою), а також окремих фахівців (за згодою);

2) отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Космацької сільської ради, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) отримувати від структурних підрозділів Космацької сільської ради інформаційну (при її наявності) та консультативну підтримку;

 4) подавати структурним підрозділам ради п Космацької сільської пропозиції з питань, що належать до їх компетенції;

5) отримувати інформацію про результати розгляду пропозицій та рекомендацій, наданих сільській раді;

6) залучати представників структурних підрозділів Космацької сільської ради, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для виконання покладених на неї завдань та/ або для участі у засіданні;

7) надавати інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань, та отриману в результаті її виконання, для розміщення на веб-сайті Космацької сільської ради територіальної громади;

8) взаємодіяти з постійними комісіями міської ради (надалі – постійні депутатські комісії) та структурними підрозділами Космацької сільської ради;

9) рекомендувати свого представника для включення до складу Регіональної ради підприємців в Івано-Франківській області;

10) взаємодіяти з Регіональною радою підприємців  Івано-Франківської області;

 11) брати участь у розробці проєктів сільських програм підтримки підприємництва та у проведенні аналізу їх виконання;

12) за запрошенням керівництва Регіональної ради підприємців та її структурних підрозділів напрявляти представників Ради підприємців для участі у заходах (нарадах, засіданнях тощо), що проводяться Регіональною радою підприємців.

 1. Склад Ради підприємців формується із числа представників суб'єктів підприємницької діяльності, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, організацій роботодавців Космацької сільської ради територіальної громади.

Персональний склад Ради підприємців затверджується розпорядженням сільського голови Космацької сільської ради територіальної громади.

Заяви від представників суб'єктів підприємницької діяльності, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, організацій роботодавців Космацької територіальної громади подаються в довільній формі на ім’я сільського голови.

 1. Рада підприємців на своєму засіданні обирає голову, заступника голови, секретаря простою більшістю голосів присутніх членів ради.

Голова Ради підприємців здійснює керівництво її діяльністю. 

 1. Голова Ради підприємців:

- виносить на засідання Ради підприємців питання щодо ініціювання на сесію міської ради виведення зі складу Ради підприємців тих членів, які без поважних причин були відсутні на засіданнях Ради підприємців три рази і більше поспіль;

-  організовує діяльність Ради підприємців;

-  керує роботою Ради підприємців;

-  скликає та проводить засідання Ради підприємців;

-  підписує документи від імені Ради підприємців;

- звітує про роботу Ради підприємців;

- представляє Раду підприємців у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами масової інформації;

- бере участь у засіданнях Регіональної ради підприємців в Івано-Франківській області, тощо.

 1. Секретар Ради підприємців:

- організовує підготовку та проведення засідань, інформує членів Ради підприємців про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення засідання;

- веде та складає протоколи засідань;

- взаємодіє з відповідальною особою сільської ради;

- готує та подає інформацію для розміщення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Космацької сільської ради територіальної громади;

- направляє пропозиції та рекомендації  Ради підприємців, що потребують розгляду на регіональному чи державному рівнях до Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Регіональної ради підприємців в Івано-Франківській області, Громадської ради при Кабінеті Міністрів України, Громадської ради при Івано-Франківській обласній державній адміністрації, обласній військово-цивільна адміністрації, громадських рад при центральних органах виконавчої влади, відповідних органів, установ, організацій тощо;

- інформує про стан розгляду питань, пропозицій та рекомендацій надісланих до дорадчо-консультативних органів та інших органів вищого рівня.

 1. Рада підприємців уповноважує свого члена, у разі якщо він є також членом Ради підприємців вищого рівня, представляти її інтереси в цій Раді підприємців.
 2. У разі неможливості бути присутнім на засіданнях Ради підприємців або її робочої групи, член Ради підприємців може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.
 3. Члени Ради підприємців виконують свої обов’язки на громадських засадах.
 4. Члени Ради підприємців зобов’язані:

- додержуватися Конституції та Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Космацької сільської ради підприємців;

- брати участь у роботі Ради підприємців та її робочих груп;

- входити до складу робочих груп, утворених Радою підприємців;

- всебічно сприяти виконанню рішень та виконувати доручення Ради підприємців.

 1. Формою роботи Ради підприємців є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.
 2. Чергові та позачергові засідання Ради підприємців скликаються головою Ради підприємців, а в разі його відсутності - заступником голови Ради підприємців. Голова Ради підприємців узгоджує з відповідальною особою міської ради, час і місце проведення засідання Ради підприємців, формує проєкт порядку денного на підставі пропозицій членів Ради підприємців.
 3. На своїх засіданнях Рада підприємців ухвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради підприємців.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член Ради підприємців, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який підписує головуючий та секретар і надсилаються постійної комісії міської ради з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва для розгляду.

 1. Рада підприємців інформує громадськість про свою діяльність, оприлюднює повідомлення про проведення засідання через офіційний веб-сайт Космацької сільської ради.

 

 

 

 

 Сільський голова                                                               Дмитро МОХНАЧУК

 

 

 

 Положення про Раду підприємців при Космацькій сільській раді підготовлено відділом економічного розвитку та інвестицій.

 

 Начальник відділу

 економічного розвитку та інвестицій

 Космацької сільської ради                                                      Леся КОСТЮК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь