Космацька громада

Івано-Франківська область, Косівський район

Рішення

Дата: 02.03.2021 10:24
Кількість переглядів: 363

Космацька  сільська  рада

Косівського  району Івано-Франківської  області

VІ сесія  VIIІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 23 лютого 2021  р.                                                                                             село Космач

№168-VI/2021

     Про затвердження керуючого

справами (секретаря) виконавчого

комітету Космацької сільської ради

 

 Розглянувши пропозицію Космацького сільського голови Мохначука  Дмитра  Васильовича, керуючись статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  статтею 26 частин1 пункту 3, статтею 51 частини 2 та 3  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Космацька  сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

  1. Затвердити Лавринюка Василя Івановича на посаду керуючого справами (секретаря)

виконавчого комітету Космацької сільської ради.

  1. Затвердити посадову інструкцію керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету

Космацької сільської ради. 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  сільської ради  з

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, надзвичайних ситуацій та охорони навколишньо - природнього  середовища (голова комісії І.П.Лесюк)

 

 

 

Космацький  сільський  голова                                                Дмитро Мохначук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення
 Космацької сільської ради

   від 23 лютого 2021 року

168-VI/2021

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

КЕРУЮЧОГО СПРАВАМИ (СЕКРЕТАРЯ) ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОСМАЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Загальні положення 

1.1.Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради відноситься до категорії посадових осіб місцевого самоврядування.

1.2. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради призначається та звільняється розпорядженням сільського голови    за результатами розгляду цих питань сесією Космацької сільської ради з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства, та працює в раді на постійній основі.

 1.3. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

    1. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

2. Завдання, обов'язки та повноваження

2.1.Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його компетенції, ефективну взаємодію між структурними підрозділами виконавчого комітету ради, виконавчими органами ради, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями.

2.2.Здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне, господарське забезпечення діяльності виконавчого комітету  ради.

2.3.Вносить пропозиції голові ради щодо структури та штатного розпису виконавчого комітету  ради.

    1. Організовує підготовку засідань та нарад виконавчого комітету ради.

2.5.Забезпечує підготовку та виконання планів роботи виконавчого комітету ради, формування планів засідань виконавчого комітету ради, контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівництва ради, виконавчого комітету  ради та їх своєчасне розсилання адресатам.

2.6.Контролює виконання рішень ради, керівництва виконавчого комітету  ради, регламенту роботи ради та її виконавчого комітету .

2.7. Забезпечує відповідність чинному законодавству проектів рішень ради та її виконавчого комітету, дотримання порядку роботи з документами.

2.8.Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві.

2.9.Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах виконавчого комітету  ради, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах ради, підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

2.10Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого архіву.

2.11.Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення виконавчого комітету ради.

2.12.Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем.

2.13.Забезпечує розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень ради; проведення робіт з благоустрою та озеленення внутрішньої території.

2.14.Забезпечує гласність у роботі виконавчого комітету ради.

2.15.Здійснює розробку проектів кошторису адміністративно-господарських витрат та вносить відповідні пропозиції керівництву ради, бере участь у контролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат.

2.16.Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників виконавчого комітету  ради.

2.17.Подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та інших питань у сфері управління персоналом.

2.18.Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у виконавчому комітеті ради, здійснює заходи з питань запобігання корупції.

2.19.У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

2.20.Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету ради, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

2.21.Організовує доступ до публічної інформації ради, здійснює опрацювання запитів на інформацію.

2.22.Забезпечує інформування про роботу Космацької сільської ради ОТГ через засоби масової інформації.

 2.23. Відповідає за розміщення інформації на офіційному Інтернет-сайті Космацької сільської ради .

 

  1. Має право

3.1.За дорученням керівництва ради представляти раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

3.2.Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

3.3.Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.4.Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.5.Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками виконавчого комітету  ради посадових обов'язків.

3.6.Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи виконавчого комітету ради та служби в органах місцевого самоврядування.

 

  1. Повинен знати

Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні""Про службу в органах місцевого самоврядування""Про державну службу""Про запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, засади зовнішньоекономічної політики України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

 

5. Відповідальність

5.1. Керуючий справами виконавчого комітету несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування згідно зі статтями 12, 13, 23 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», чинного законодавства України про працю та Закону України «Про засади запобігання та протидію корупції».

 5.2. Керуючий справами виконавчого комітету несе відповідальність за правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 

6. Взаємовідносини

6.1. З усіма структурними підрозділами сільської ради з питань отримання від них необхідної інформації та даних, які потрібні для ефективної організації роботи.

 6.2. Із представниками обласної адміністрації, обласної ради, управліннями та установами з питань, що належать до їх компетенції.

6.3. На час відсутності Керуючого справами виконавчого комітету, у зв’язку з відпусткою, хворобою його обов’язки виконує особа, призначена розпорядженням сільського голови Космацької сільської ради.

 

Космацький сільський голова                                                Дмитро Мохначук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь