Космацька громада
Івано-Франківська область, Косівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану с.Космач

Дата: 08.02.2021 15:46
Кількість переглядів: 473

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проекту Генерального плану с. Космач Космацької сільської ради

Івано-Франківської області

 

Інформація про Замовника

Космацька   сільська   рада   (78640,  Івано-Франківська,  обл., Косівський р-н, с. Космач, вул. Т.Г. Шевченка, 4)

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Генеральний план с. Космач розроблений на виконання Рішення Космацької сільської ради об’єднаної територіальної громади від 11.09.2018 р.  № 292-18/2018  «Про організацію роботи з розроблення містобудівної документації населених пунктів Космацької сільської ради ОТГ на період 2018-2019 років».

При розробленні генерального плану враховуються стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми регіонального і місцевого рівня, що діють в населеному пункту.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення Генерального плану с. Космач передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту.

Головними екологічними проблемами, що мають відношення до проекту генерального плану є: вирішення проблем щодо екологічної рівноваги існування озеленених територій та забудованих територій населеного пункту; дотримання санітарно-захисних зон; наявність порушених ділянок, утворення та поводження з твердими побутовими відходами; забруднення атмосферного повітря; використання наявних ресурсів; розвиток зелених зон та рекреаційних об’єктів населеного пункту та вдосконалення системи інженерної інфраструктури населеного пункту.

До сфери охоплення СЕО проекту генерального плану відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту генеральний план здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами населеного пункту.

Для досягнення цілей СЕО будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

1. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану:

 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами;
 • Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. №2349;
 • Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закон України «Про відходи»;
 • Закон України «Про екологічну мережу України»;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • Указ Президента України від 10.02.2010р. № 145 та Закон України від 12.02.2010р., №1885-VI «Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації»;
 • низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

2. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

3.Інші доступні джерела інформації.

Ймовірні наслідки:

 1. для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану с. Космач передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень Генерального плану як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

 

 1. для територій з природоохоронним статусом

Відповідно до вихідних даних в с. Космач вплив на території з природоохоронним статусом очікується в межах об’єктів природно-заповідного фонду, ділянок Смарагдової мережі (UA0000033 Hutsulshchyna) і прибережної захисної смуги р. Пістинька та інших водних об’єктів; також на суміжних територіях – в межах Національного природного парку «Гуцульщина» та ділянок лісових насаджень.

 

 1. транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення с. Космач транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Генерального плану для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено:

Зважаючи на комплексність рішень генерального плану, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

Загальною альтернативою проекту Генерального плану с. Космач, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Генерального плану с. Космач на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження:

- оптимізація організації виробничо-комунальних територій та територій сільськогосподарських підприємств; забезпечення їх сумісності з житловою та громадською забудовою шляхом дотримання санітарно-захисних зон;

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної мережі;

- розширення мережі зелених насаджень загального користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

- визначення напрямків видалення твердих побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту;

- розвиток та покращення системи інженерної інфраструктури населеного пункту.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою генерального плану.

 

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження до заяви щодо обсягу проведення СЕО приймаються у Космацькій сільській раді (78640, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Космач, вул. Т.Г. Шевченка, 4); у письмовому вигляді особисто, або на електрону адресу Космацької сільської ради: s_rada.kos@ukr.net

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу СЕО можна у приміщенні Космацької сільської ради та на сторінці Космацької сільської ради в мережі Інтернет: https://kosmacka-gromada.gov.ua/

Граничний строк надання зауважень становить 15 календарних днів з моменту отримання заяви. Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюватиметься замовником і становитиме не менш як 15 днів з дня її оприлюднення у встановленому порядку. Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

 

Відповідальна особа:  Палійчук Д.М. тел. (03478) 5-77-21.

 

 

 

 

Сільськии? голова                                                               Д. В. Мохначук

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь