Космацька громада
Івано-Франківська область, Косівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення

Дата: 09.01.2021 13:12
Кількість переглядів: 508

Р І Ш Е Н Н Я 

  

  

 Від 14  грудня  2020  р.                                                                                             село Космач

№ 21-ІІ/2020

Про створення  відділу фінансів

Космацької сільської ради, затвердження

Положення про відділ фінансів та вжиття заходів

щодо його державної реєстрації.

Заслухавши  інформацію та пропозицію Космацького сільського голови  Мохначука Д.В. щодо утворення виконавчого органу –відділу фінансів Космацької сільської ради, враховуючи рішення Космацької сільської ради щодо внесення змін до структури виконавчих органів та штатної чисельності працівників, рекомендації постійної комісії сільської ради з питань з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку від  10.12.2020 року, керуючись частиною 1 статті 87 Цивільного кодексу України, пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 1. Створити з 01.01.2021 року виконавчий орган ради – відділ фінансів Космацької сільської ради у статусі юридичної особи публічного права.
 2. Затвердити Положення про відділ фінансів Космацької сільської ради (додається).
 3. Керівнику відділу фінансів Космацької сільської ради здійснити заходи щодо  державної реєстрації юридичної особи – відділу фінансів Космацької сільської ради
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку.

  до рішення сесії Космацької

  сільської ради

  від 14.12.2020 року

  за № 21-ІІ/2020

   


  ПОЛОЖЕННЯ

   
     

  Відділ фінансів Космацької сільської ради

   

   

  1. Загальні положення
   1. Фінансовий орган Космацької сільської ради є виконавчим органом ради, що утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Фінансовий орган є підзвітним та підконтрольним місцевій раді та її виконавчому комітету.
   2. Фінансовий орган забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на території Космацької сільської ради  та виконання повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування в галузі бюджету.
   3. Фінансовий орган в своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним та Податковим кодексами України, законами України, Указами Президента України, постановами та іншими актами Верховної Ради України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, рішеннями місцевої ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями голови ради, прийнятими у межах їх компетенції, а також цим Положенням.
  2. Завдання фінансового органу:
   1. Основними завданнями фінансового органу є:
    1. забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території  Космацької сільської ради, розробка проектів нормативно-правових актів (в.т.ч. проекти рішень про сільський бюджет);
    2. розроблення прогнозу бюджету та проекту бюджету Космацької сільської ради; подання їх на розгляд виконавчого комітету ради;
    3. представлення прогнозу бюджету та проекту бюджету Космацької сільської ради, схваленого виконавчим комітетом ради, на засіданнях постійних комісій ради та пленарних засіданнях ради;
    4. здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету Космацької сільської ради, координація в межах компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
    5. забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
    6. підготовка пропозицій з удосконалення бюджетного законодавства;
    7. проведення разом з іншими структурними підрозділами ради аналізу фінансово- економічного стану Космацької сільської ради, перспектив її подальшого розвитку
    8. здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу;
    9. підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально- економічного розвитку Космацької сільської ради.
   2. Фінансовий орган відповідно до покладених на нього завдань:
    1. організовує у межах повноважень виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;
    2. забезпечує у межах повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
    3. надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;
    4. аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку Космацької сільської ради та вживає заходів до усунення недоліків;
    5. готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Космацької сільської ради;
    6. аналізує соціально-економічні показники розвитку Космацької сільської ради та враховує їх під час складання прогнозу бюджету та проекту бюджету ТГ;
    7. організовує роботу з підготовки прогнозу бюджету та проекту бюджету Космацької сільської ради, визначає порядок і терміни подання учасниками бюджетного процесу матеріалів для підготовки прогнозу бюджету та проекту бюджету Космацької сільської ради;
    8. бере участь в межах компетенції:

  підготовці заходів щодо розвитку території та регіонального розвитку;

  розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи ради;

  підготовці звітів голови ради для їх розгляду на сесії ради;

  розробленні проектів розпоряджень голови ради та проектів рішень виконавчого комітету та ради;

  підготовці балансу фінансових ресурсів Космацької сільської ради;

    1. розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету ТГ та інструкції з підготовки бюджетних запитів;
    2. визначає порядок та строки подання головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Космацької сільської ради та розроблення ними бюджетних запитів;
    3. прогнозує обсяги доходів місцевого бюджету, визначає обсяги фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до бюджету Космацької сільської ради та орієнтовні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період;
    4. доводить до головних розпорядників коштів орієнтовні граничні показники видатків бюджету Космацької сільської ради і надання кредитів з бюджету на середньостроковий період та граничні обсяги видатків та надання кредитів на плановий бюджетний рік;
    5. здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій;
    6. проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
    7. приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників коштів до прогнозу бюджету Космацької сільської ради;
    8. приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету Космацької сільської ради;
    9. готує проект рішення виконавчого комітету ради про схвалення прогнозу бюджету Космацької сільської ради та проект рішення Космацької сільської радипро бюджет сільської ради;
    10. складає і затверджує тимчасовий розпис бюджету Космацької сільської ради, розпис бюджету Космацької сільської ради, вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету Космацької сільської ради, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису встановленим бюджетним призначенням;
    11. готує зведення (планів, звіту) по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з бюджету Космацької сільської ради;
    12. погоджує паспорти бюджетних програм;
    13. проводить в установленому порядку розрахунки між бюджетом ТГ та державним і іншими місцевими бюджетами;
    14. перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету Космацької сільської ради;
    15. здійснює, за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до бюджету Космацької сільської ради;
    16. готує пропозиції щодо додаткових джерел надходжень до бюджету Космацької сільської ради;
    17. організовує виконання бюджету ТГ, в межах повноважень вживає заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів;
    18. координує в межах повноважень діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
    19. забезпечує захист фінансових інтересів держави;
    20. готує і подає Космацькій сільській раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду бюджету ТГ для прийняття рішення про внесення змін до бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів бюджету;
    21. здійснює моніторинг змін, що вносяться до бюджету;
    22. за рішенням Космацької сільської ради розміщує тимчасово вільні кошти бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків державного сектору або шляхом придбання цінних паперів, емітованих радою, а також шляхом придбання державних цінних паперів;
    23. готує документи на отримання позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету Космацької сільської ради;
    24. розглядає та аналізує звітність про виконання бюджету , надану Казначейством, інформує виконавчий комітет Космацької сільської ради про стан виконання бюджету  за кожний звітний період; подає раді на розгляд квартальні та річний звіт про виконання бюджету Космацької сільської ради;
    25. розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету  та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;
    26. подає Космацькій сільській раді щомісячні звіти про витрачання коштів резервного фонду відповідного бюджету;
    27. здійснює управління місцевим боргом і гарантованим Космацькою сільською радою боргом та управління ризиками, пов’язаними з місцевим боргом;
    28. за рішенням Космацької сільської ради вчиняє правочин з місцевим боргом;
    29. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій та готує відповіді за результатами їх розгляду;
    30. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
    31. бере участь у підготовці у межах повноважень проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
    32. здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо бюджету ОГ на всіх стадіях бюджетного процесу;
    33. у межах повноважень приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства;
    34. забезпечує публікацію інформації про бюджет Космацької сільської ради;
    35. забезпечує залучення громадськості до бюджетного процесу на всіх його стадіях;
    36. бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури виконавчих органів Космацької сільської ради і їх чисельності, фонду оплати праці, витрат на утримання апарату ради та її виконавчих органів; здійснює контроль за використанням таких коштів;
    37. готує в межах компетенції інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Космацької сільської ради;
    38. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
    39. забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;
    40. організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;
    41. забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
    42. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
    43. забезпечує захист персональних даних;
    44. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;
    45. взаємодіє з іншими виконавчими органами Космацької сільської ради, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями;
    46. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
  1. Права фінансового органу.
   1. Фінансовий орган має право:
    1. одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Космацької сільської ради, територіальних органів Державної казначейської служби, органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про йоговиконання.
    2. в установленому порядку та у межах своєї компетенції застосовувати заходи впливу до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені Бюджетним кодексом України;
    3. залучати в установленому порядку фахівців інших структурних підрозділів ради ТГ, підприємств установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до компетенції фінансового органу;
    4. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчих органів ради Космацької сільської ради;
    5. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
  2. Керівництво фінансовим органом
   1. Фінансовий орган очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою ради згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.
   2. Начальник фінансового органу:
    1. здійснює керівництво діяльністю фінансовим органом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, організацію та результати діяльності фінансового органу, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
    2. подає на затвердження місцевій раді положення про фінансовий орган, голові виконавчого комітету Космацької сільської ради – штатний розпис та кошторис на утримання фінансового органу;
    3. затверджує посадові інструкції працівників фінансового органу;          
    4. звітує перед головою ради про виконання покладених на фінансовий орган завдань  та затверджених планів роботи;
    5. бере участь у засіданнях Космацької сільської ради;
    6. представляє інтереси фінансового органу та ради (за дорученням керівництва ради) у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
    7. в установленому законодавством порядку призначає на посаду і звільняє працівників структурного підрозділу;
    8. розпоряджається     коштами    в   межах    затвердженого    кошторису  на    утримання фінансового органу;
    9. планує роботу фінансового органу, вносить пропозиції до плану роботи виконавчого комітету ради Космацької сільської ради;
    10. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи структурного підрозділу;
    11. видає в межах повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням;
    12. звітує перед головою відповідної місцевої ради про виконання покладених на фінансовий відділ завдань і затверджених планів роботи;
    13. затверджує розпис доходів і видатків бюджету Космацької сільської ради та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням;
    14. організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у порядку, визначеному законодавством;
    15. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників фінансового органу;
    16. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень фінансового органу;
    17. організовує своєчасний та якісний розгляд працівниками фінансового органу пропозицій, заяв, скарг, що надходять до фінансового органу та підготовку за результатами  їх розгляду проектів відповідей;
    18. забезпечує дотримання працівниками фінансового органу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
    19. здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
  3. Фінансово-господарська діяльність фінансового органу
   1. Фінансовий орган утримується за рахунок коштів бюджету Космацької сільської ради.
   2. Витрати на утримання фінансового органу визначає Космацької сільської ради у рішенні про бюджет на відповідний рік.
   3. Штатний розпис та кошторис фінансового органу затверджуються в установленому законодавством порядку.
   4. Фінансовий орган є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
  4. Заключні положення
   1. Ліквідація і реорганізація фінансового органу здійснюється за рішенням сесії Космацької сільської ради у встановленому законодавством порядку .
   2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться Космацькою сільською радою

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь