A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Космацька громада
Івано-Франківська область, Косівський район

Рішення

Дата: 30.12.2020 12:57
Кількість переглядів: 39

Космацька сільська рада

Восьме демократичне скликання

ІІІ сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.12.2020  №61-ІІІ/2020                                                          с. Космач

Про місцевий бюджет Космацької

 сільської ради на 2021 рік

 

(095080000000)

  код бюджету

 

 

         Керуючись  Бюджетним кодексом України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Космацька сільська рада:

 

вирішила:

 

 1. Визначити на 2021 рік:

Доходи  бюджету Космацької сільської ради у сумі  70184100 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 69796100 гривень та доходи спеціального фонду бюджету 388000 гривень, згідно з додатком 1 до  цього рішення;

       Видатки бюджету Космацької сільської ради у сумі 70184100 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету 69780900 гривень, видатки спеціального фонду бюджету 403200 гривень;

      Профіцит загального фонду бюджету Космацької сільської ради в сумі 15200 гривень, напрямком використання якого  визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),  згідно з додатком 2 до цього рішення.

      Дефіцит спеціального фонду бюджету Космацької сільської ради у сумі 15200 гривень, джерелом покриття якого визначити кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду ), згідно з додатком 2 до цього рішення

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Космацької сільської ради  у сумі 6978 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Космацької сільської ради на 2021 рік в сумі 70 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначеним цим пунктом. Рішення про виділення коштів з цього фонду, відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, приймаються виконкомом сільської ради, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Космацької сільської ради на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  в сумі 69780100 гривень, у тому числі по загальному фонду 69780100 гривень, спеціальному фонду 403200 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету Космацької сільської ради на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 278000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що джерелами формування загального фонду бюджету Космацької сільської ради на 2021 рік є

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 103-2,103-4,103-6 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік".

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1- статті  15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Космацької сільської ради на 2021 рік

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік»

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом  2 частини 2 - статті  15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Затвердити, відповідно до ст. 55 Бюджетного кодексу України, перелік захищених видатків загального фонду бюджету Космацької сільської ради на 2021 рік за їх економічною структурою:

 • оплата праці працівників бюджетних установ та закладів (код 2110);
 • нарахування на оплату праці (код 2120);
 • медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220);
 • продукти харчування (код 2230);
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
 • поточні трансферти (код 2600);
 • соціальне забезпечення (код 2700);

9. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл відділу фінансів Космацької сільської ради  в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому відділу Космацької сільської ради, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Космацької сільської ради, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Керуючись статтями 20, 28, 51, 77 Бюджетного кодексу України, зобов’язати головних розпорядників коштів бюджету Космацької сільської ради:

 

    1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах:

-  на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

     2. Затвердити обґрунтовані ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної  установи, виходячи із обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

      3. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах установлених лімітів.

    4. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

    5. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

6. Здійснити, у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплекс заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання не менш, як 90 відсотків наявних коштів

7. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 16.08.2014 року № 836 «Про деякі питання затвердження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року  за № 1103/25880 (зі змінами), забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на погодження до фінансового відділу Космацької сільської ради протягом 30 днів після набрання чинності цим рішенням.

Проекти  паспортів  бюджетних програм подаються головними розпорядниками коштів бюджету Космацької сільської ради на затвердження до фінансового відділу разом із проектами наказів про їх затвердження на паперових та електронних носіях.

8. Забезпечити доступність інформації про бюджет Космацької сільської  ради відповідно до законодавства, а саме:

- Головним розпорядникам бюджетних коштів здійснити публічне представлення інформації про  виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

- Оприлюднення паспортів бюджетних програм головними розпорядниками коштів проводити у триденний строк з дня затвердження таких документів.

9. Установити, що у 2021 році розпорядники коштів бюджету Космацької сільської ради мають право брати бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

12. Надати право фінансовому відділу Космацької сільської ради :

- здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів бюджету Космацької сільської ради та бюджетними програмами за рішенням сільської ради згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету » (зі змінами);

- у випадку внесення змін  до наказів Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),  в частині назв  кодів відомчої та функціональної класифікації, вносити відповідні зміни до розпису   бюджету на 2021 рік за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів бюджету Космацької сільської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

- у межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету Космацької сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі відомчої, типової програмної  та функціональної і економічної класифікації бюджету;

- у межах загального обсягу бюджетних призначень по субвенціях з державного та обласного бюджетів за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Космацької сільської ради та кошторисі, в розрізі відомчої, типової програмної  та функціональної і економічної класифікації бюджету;

у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків бюджету Космацької сільської ради за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл базових дотацій та субвенцій між головними розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін за відомчою та типовою програмною класифікацією видатків загального та спеціального фондів бюджету, за погодженням голови постійної бюджетної комісії сільської ради з питань планування ,фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

13. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 01.01.2021 року у міжсесійний період здійснюється за погодженням з постійною бюджетною комісією сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Ісайчук В.О) з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

14. Установити, що у випадках, коли виконавчий комітет сільської ради, відділи сільської ради, депутати сільської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з бюджету Космацької сільської ради, вони повинні одночасно подавати пропозиції, щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.

15. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Рішення набуває чинності з 1 січня 2021 року і діє до 31 грудня 2021 року.

17. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному веб - порталі Космацької сільської ради в мережі Інтернет у десятиденний строк з дня його прийняття.

18. Організацію виконання цього рішення покласти на сільського голову.

19. Контроль за виконанням рішення доручити постійній бюджетній комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Ісайчук В.О.)

 

Космацький сільський голова                                Дмитро Мохначук

 

                               ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСК

до проекту бюджету Космацької сільської ради на 2021 рік

 

 

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК

 

Проект рішення про бюджет Космацької сільської ради  на 2021  рік складено  із застосуванням програмно – цільового методу бюджетування

Відповідно до  статті 77  Бюджетного кодексу України, встановлені терміни затвердження бюджету: місцеві бюджети затверджуються  органом місцевого самоврядування  до 25 грудня, включно, року, що передує  плановому.

Законодавчою основою формування бюджету Космацької сільської ради  на 2021  рік та взаємовідносин з Державним бюджетом України на 2021 рік є Конституція України, Бюджетний та Податковий кодекс України, проект Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Державна бюджетна політика на 2021 – 2023 роки щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин.

Обсяг фінансового ресурсу бюджету Космацької сільської ради  на 2021  рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, затверджених Указом Президента України від 30.09.2019 року № 722/2019 та інших прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку.

Під час визначення обсягу ресурсу бюджету Космацької сільської ради  на 2021  рік враховано:

- основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року № 671;

- проект змін до Податкового кодексу України щодо індексації ставок, визначених в абсолютних значеннях, з акцизного податку (крім тютюнових виробів), екологічного податку;

- підвищення розміру  прожиткового мінімуму з 1 січня 2021 року – 2189 грн., з 1 липня – 2294 грн., з 1 грудня – 2393 грн., мінімальної заробітної плати  з 1 січня  - 6000 грн., з 1 грудня – 6500 грн. У погодинному розмірі з 1 січня – 36,11 грн., з 1 грудня – 39,12 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня – 2670 грн., з 1 грудня – 2893 грн.

Під час проведення оцінки дохідної частини бюджету було враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2019 рік, очікувані макропоказники  Мінекономрозвитку на 2020 рік та прогнозні на 2021 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року № 671;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2017 – 2019 років та 10 місяців 2020 року та очікуване виконання надходжень до кінця цього року.

Загальний обсяг доходів  бюджету Космацької сільської ради  на 2021  рік  з урахуванням трансфертів визначено у сумі 70184100 грн., У зв’язку із збільшенням рівня мінімальної зарплати та індексацією пенсій доходи українців будуть зростати, що у свою чергу призведе до зменшення кількості домогосподарств, які матимуть право на субсидію та призведе до  зменшення  кількості отримувачів соціальних допомог.

Без урахування субвенцій з державного бюджету загальний обсяг доходів бюджету громади на 2021 рік визначено у сумі  7970000,0 грн., що на 16 % більше очікуваних надходжень за 2020 рік 6830000,0грн.

Загальний обсяг видатків бюджету визначено у сумі 701841000 грн.

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Обсяг доходів загального фонду бюджету Космацької  сільської ради на 2021 рік обраховано в сумі 67 939 600 грн., виходячи із очікуваного виконання за 2020 рік. З них: доходи загального фонду без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів – 7970000 грн., які зростуть порівняно з 2020 роком на 16,0 відсотків; міжбюджетні трансферти –61826100 грн.

 ( освітня субвенція з Державного бюджету –44 432 100 грн); обсяг спеціального фонду – 388000  грн.

Найвагомішим джерелом надходження до бюджету Космацької  сільської ради є податок на доходи фізичних осіб, який заплановано одержати бюджету  Космацької  сільської ради в сумі 5 955 000 грн., що становить 75.1 відсотки від загальної суми загального фонду без врахування трансфертів, що справляється на території сільської ради ( розрахунки відповідно даних Коломийської ДПІ  ГУ ДФС в Івано-Франківській області).

Розрахунок контингенту надходжень цього податку на доходи фізичних осіб проведено на базі показників плану соціально-економічного розвитку села, даних про чисельність працівників, зайнятих в галузях сільського господарства, середньої заробітної плати та індексу податкоспроможності.

На 2021 рік планується 3 найбільших платників податку на доходи фізичних осіб, а саме:

 • Відділ освіти Космацької сільської ради;
 • Космацька сільська рада
 • Космацька АЗПСМ

         Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 135000 грн. (відповідно до розрахункових даних Коломийської ДПІ ГУ ДФС).

- Місцеві податки і збори – 1805 000 грн. (за даними  Коломийської ДПІ ГУ ДФС ), з них :

                  - податок на нерухоме майно – 64  000 грн. ;

                  - плата за землю – 190 000 грн.;

                  - туристичний збір – 8 000 грн.;

                  - єдиний податок – 1500 000 грн.

         Інші надходження – 8 000 грн.;

Адміністративні штрафи та інші санкції – 12000 грн.;

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 6 000 грн.

Державне мито – 6000 грн. ( враховуючи динаміку надходжень за попередні роки, стану фактичних надходжень за 2020 рік та вимог діючого законодавства).

Склад доходів спеціального фонду сільського бюджету визначений  статтею 69-1 та статтею 71 Бюджетного кодексу України.

Обсяг спеціального фонду бюджету Космацької сільської  ради  обраховано в сумі 388000  грн., зокрема:

- власні надходження бюджетних установ – 388 000 грн. (розрахунок здійснено за даними головних розпорядників коштів сільського бюджету);

 

        ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Проект бюджету видаткової частини підготовлений на підставі поданої  головними розпорядниками коштів розрахункової потреби  видатків на 2021 рік, із врахуванням пункту 18 розділу УІ «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України, щодо застосування програмно – цільового методу у бюджетному процесі, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року № 671, подальшого підвищення мінімальних соціальних стандартів.

При здійсненні розрахунків видаткової частини бюджету на 2021 рік враховано:

 • встановлення  розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року у сумі 6000 гривень на місяць, з 1 грудня – 6500 гривень (темп росту 1,2), у погодинному розмірі з 1 січня – 36,11 грн., з 1 грудня – 39,12 грн. та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – з 1 січня 2021 року у сумі 2670 гривень, з 1 грудня – 2893 гривень (темп росту 1,2);
 • зростання прожиткового мінімуму в середньому на одну особу: з 1 січня 2021 року – 2189 грн., з 1 липня – 2294 грн., з 1 грудня – 2393 грн.

Загальний обсяг видатків бюджету Космацької сільської ради  на 2021  рік  (з урахуванням трансфертів з вищестоящих бюджетів) визначено у сумі 70184100грн., у т.ч. по загальному фонду у сумі  69780900 грн., спеціальному фонді у сумі 403200,0  грн., у т.ч. власні надходження бюджетних установ – 388000,0 грн.

За рахунок цих коштів протягом 2021 року планується утримувати 3 установ органів управління у відповідній сфері,11 установ  освіти, 8 установ культури, 1 пожежна команда.

Найбільшу питому вагу ( 95,6%) у загальному обсязі видатків загального фонду бюджету громади становлять захищені статті, їх обсяг  визначено у розмірі 66018433,0 грн., з них:

 • 63062932 грн., видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери;
 • 2460826 грн. – видатки на оплату енергоносіїв бюджетними установами;
 • 480775 грн. видатки на придбання продуктів харчування бюджетними закладами;
 • 13900 грн. видатки на придбання медикаментів;

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ Космацької сільської ради  на 2021  рік   визначено в сумі 63062932 грн.  Розрахунки проведено  на основі  штатних розписів бюджетних установ, тарифікаційних списків педагогічних працівників та  фактично зайнятих посад з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати  з 1 січня  - 6000 грн., з 1 грудня – 6500 грн., у погодинному розмірі з 1 січня – 36,11 грн., з 1 грудня – 39,12 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня – 2670 грн., з 1 грудня – 2893 грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» враховано жорстку економію бюджетних коштів.

Так,  по бюджетних установах культури, освіти (крім загальноосвітніх закладів),органах управління передбачено 11,5 місячних фонди, з урахуванням  заходів по економії – забезпеченість становить 100 відсотків. По установах освіти,  зокрема технічного персоналу загальноосвітніх закладів кошти передбачено у обсязі 11 місячних фондів із врахуванням виділеної додаткової дотації. Приведення директорами шкіл штатних розписів  до Наказу Міністерства освіти і науки від 06.12.2010  № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти», зменшення виплат необов’язкових платежів та доплат,  перегляд розподілу додаткової дотації за результатами І піврріччя 2021 року,  виконання бюджету Космацької сільської ради за І піврріччя 2021 року та направлення вільного залишку, виконання заходів по економії -забезпеченість становить 100 відсотків.

Фонд оплати праці працівників установ і закладів бюджетних галузей за загальним фондом враховує виплати за посадовими окладами, доплати і надбавки обов’язкового характеру, матеріальну допомогу на оздоровлення працюючих у бюджетній сфері, премію  та інші необов’язкові доплати можливо за рахунок заходів по економії видатків з урахуванням економного та ефективного використання бюджетних коштів.

Відповідно до рішення сільської ради «Про встановлення вартості харчування учнів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти та розміру плати за перебування дітей у закладах дошкільної освіти міста та приєднаних сільських територіальних громад», видатки на харчування у закладах дошкільної освіти визначено у розмірі 28 гривень за одне відвідування для дітей ясельного віку (від двох до трьох років) та 28 гривень за одне відвідування у групах для дітей дошкільного віку (від трьох до шести років). Відповідно батьки вносять 70 відсотків оплати, а 30 відсотків покривається за рахунок бюджету. Від плати за харчування у закладах дошкільної освіти звільняються батьки, або особи, що їх заміняють дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких є учасниками АТО, учасниками бойових дій, або загинули під час виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО, дітей – інвалідів та ін. Для батьків, у сімї яких є троє і більше неповнолітніх дітей, отримують знижку з плати за харчування в розмірі 50 відсотків.

Для учнів закладів загальної середньої освіти міста  вартість одноразового гарячого харчування становить 16 гривень. Безоплатним харчуванням забезпечено дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких є учасниками АТО, учасниками бойових дій, або загинули під час виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО, дітей – інвалідів, діти, які отримують пенсію або соціальну допомогу по втраті годувальника  та ін.

Витрати на поточне утримання установ передбачені з урахуванням потреби забезпечення належного рівня роботи бюджетних закладів та здійснення ними відповідних суспільних функцій.

 

Органи місцевого самоврядування

Видатки загального фонду міського бюджету на утримання органів місцевого самоврядування (3 установ) обраховано у сумі  6700400 грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам визначено у сумі 6247620грн. з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади» зі змінами та доповненнями від 03.06.2020 року № 441. Місячний фонд  становить  520635 грн. У річному фонді оплати праці заплановано  матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячного фонду.

Видатки на оплату енергоносіїв  та комунальних послуг обраховані у сумі 128420 грн. з урахуванням фактичного споживання у 2019 році, діючих на даний час цін і тарифів та особливостей кожного закладу у частині запровадження жорсткого режиму економного використання енергоносіїв та з урахуванням приєднаних сіл.

У загальній сумі видатків передбачено витрати на оплату послуг, придбання канцтоварів, оплату програмного забезпечення, оплату відряджень, послуги зв’язку, поточний ремонт обладнання та інші поточні витрати.

 

Освіта

Обсяг видатків по галузі «Освіта» по загальному фонду  визначено у сумі 57898506 грн., із яких освітня субвенція з державного бюджету – 44432100 грн.

Як і у 2020 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам та працівникам за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників  у 9 закладах загальної середньої освіти .

Загальний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями обраховано у загальній сумі 52752468 грн., у т.ч. за рахунок коштів освітньої субвенції  - 44432100 грн. Видатки на заробітну плату працівникам закладів освіти визначено виходячи із штатної чисельності з урахуванням виплат відповідно до законодавчих документів, а саме наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затверджених схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 р. за № 1130/11410 з наступними змінами , постанови КМУ від 14 грудня 2016р. № 974 “Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30 серпня 2002р. №1298”, постанови Кабінету міністрів України від 10.07.2019 року № 695 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 року №22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників», постанови Кабінету міністрів України від 26.08.2020 року № 750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» та враховано розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року у сумі 6000 гривень на місяць, з 1 грудня – 6500 гривень (темп росту 1,3), у погодинному розмірі з 1 січня – 36,11 грн., з 1 грудня – 39,12 грн та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – з 1 січня 2021 року у сумі 2670 гривень, з 1 грудня – 2893 гривень (темп росту 1,3), а також зростання прожиткового мінімуму в середньому на одну особу: з 1 січня 2021 року – 2189 грн., з 1 липня – 2294 грн., з 1 грудня – 2393 грн.

У загальному обсязі видатків на оплату праці враховано видатки на надбавку педагогічним працівникам за престижність в розмірі 20% та 25 % щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам.

Розрахунок видатків на придбання медикаментів проведено на рівні витрат у 2020 році з урахуванням зростання індексу споживчих цін.

Видатки на харчування визначено у загальній сумі 485775 грн., з урахуванням вартості харчування одного діто – дня:

 • у дошкільних навчальних закладах 185775 грн., виходячи із вартості харчування одного діто-дня за рахунок  бюджетних коштів (30% від вартості харчування) для дітей у ясельних групах 10 грн., (у 2020 році -  10 грн.), та садових  групах – 10 грн. (у 2020 році -  10 грн.),;
 • у закладах загальної середньої освіти – 300000 грн., виходячи із вартості одного діто – дня учнів що харчуються безплатно – 16 грн. (у 2020 році -  16 грн.).

Обсяг видатків на оплату теплоенергоносіїв визначено у сумі 1684400 грн. із урахуванням фактичного споживання у 2019 році, діючих на даний час цін і тарифів та особливостей кожного закладу у частині запровадження жорсткого режиму економного використання енергоносіїв.

Крім того, передбачені видатки на придбання господарських товарів, миючих засобів, оплату послуг зв’язку, інших послуг з урахуванням потреби забезпечення належного рівня роботи бюджетних закладів.

Соціальний захист населення

 

На 2021 рік за рахунок коштів  бюджету територіальної громади передбачені видатки на соціальний захист, зокрема оплата праці соціальних робітників  по загальному фонду у сумі  389000грн.

 

Культура

По галузі «Культура» загальний обсяг видатків на 2021 рік  по загальному фонду розраховано у сумі 4048400грн.

За рахунок цих коштів планується утримувати 4 бібліотеки, 3 будинків культури, 1 дитяча музична школа.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів культури визначено в сумі 4056370 грн., виходячи із штатної чисельності, з урахуванням виплат, передбачених нормами діючого законодавства, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затверджених схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 р. за № 1130/11410 з наступними змінами, де  враховано розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року у сумі 6000 гривень на місяць, з 1 грудня – 6500 гривень (темп росту 1,3), у погодинному розмірі з 1 січня – 36,11 грн., з 1 грудня – 39,12 грн та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – з 1 січня 2021 року у сумі 2670 гривень, з 1 грудня – 2893 гривень (темп росту 1,3), а також зростання прожиткового мінімуму в середньому на одну особу: з 1 січня 2021 року – 2189 грн., з 1 липня – 2294 грн., з 1 грудня – 2393 грн.

Видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг розраховані з урахуванням фактичного споживання у 2019 році, діючих на даний час цін і тарифів та особливостей кожного закладу у частині запровадження жорсткого режиму економного використання енергоносіїв та обраховано у сумі 47740 грн.

Витрати на поточне утримання установ передбачені з урахуванням потреби забезпечення належного рівня роботи бюджетних закладів та здійснення ними відповідних суспільних функцій.

За рахунок спеціального фонду сільського бюджету (власних надходжень бюджетних установ) видатки визначено в сумі – 101000,0 грн.

 

Житлово – комунальне господарство

 

По комунальному господарству на благоустрій села на 2021 рік  по загальному фонду обраховано видатки в сумі 210350 гривень. На оплату вуличного освітлення обраховано видатки в сумі 110350 грн.  по програмі 100000,0 грн. За рахунок цих коштів планується проводити санітарну очистку території села (тротуарів, площ,), поточний ремонт дорожнього покриття, утримання мереж вуличного освітлення, ремонт дитячих та спортивних майданчиків та ін.

Фінансування сільських програм

 

На реалізацію програм за рахунок загального та спеціального фондів бюджету  Космацької громади на 2021 рік передбачено  видатки в сумі 278000,0грн.

 

Міжбюджетні відносини з державним бюджетом

 

Обсяг субвенцій з державного та обласного бюджетів на 2021 рік врахований в сумі 44477200 грн., в тому числі:

- освітня субвенція –  44432100 грн.,

- - субвенція з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами –  45100 грн.

У зв’язку із збільшенням рівня мінімальної зарплати та індексацією пенсій доходи українців будуть зростати, що у свою чергу призведе до зменшення кількості домогосподарств, які матимуть право на субсидію та призведе до  зменшення  кількості отримувачів соціальних допомог, а відповідно і до зменшення надання трансфертів із державного бюджету .

 

Фінансування

 

Оборотний залишок бюджетних коштів планується у сумі 6978 грн., що становить 0,01 відсотки видатків загального фонду бюджету громади.

Обсяг резервного фонду бюджету на 2021 рік  передбачено в сумі 70 000 гривень, що становить 0,1 відсотки видатків загального фонду бюджету . Рішення про виділення коштів з цього фонду, відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, приймаються виконкомом сідльської ради, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України та будуть використовуватися на здійснення заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально - політичного характеру, інших непередбачених заходів згідно з Порядком  використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року № 415.

Керуючись принципом справедливості та неупередженості розподілу суспільного багатства між громадянами територіальної громади, визначеним Бюджетним кодексом України, фінансовий відділ та головні розпорядники бюджетних коштів вживають заходів щодо підвищення ефективності і результативності використання бюджетних коштів, зокрема, шляхом впровадження гендерно орієнтованого підходу у бюджетний процес.

Після доведення обсягів трансфертів з обласного бюджету та внесених пропозицій виконавчого комітету сільської ради, постійних комісій міської ради проект рішення «Про бюджет Космацької сільської ради на 2021 рік» буде переглянутий та будуть внесені відповідні зміни, згідно вимог законодавства в частині доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів.

 

 

 

 

 

Начальник відділу фінансів                                            Лілія Линдюк

 « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь