Космацька громада
Івано-Франківська область, Косівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про порядок продажу об’єктів комунальної власності Космацької ОТГ шляхом викупу, на аукціоні, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

 

Космацька  сільська рада

об’єднаної  територіальної  громади  

  Косівського    району   Івано-Франківської  області

Тринадцята  сесія  сьомого демократичного скликання

___________________________________

                                                                                                                                   

РІШЕННЯ  

 

від   11 травня      2018  року.                                                                                                                      село  Космач

№  95- 13/2018

 

Про  Положення про  порядок продажу

 об’єктів комунальної власності Космацької  ОТГ

шляхом викупу, на аукціоні, за конкурсом з відкритістю

пропонування ціни за принципом аукціону.

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію державного  і  комунального  майна» Порядком продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 02.04.2012 № 439, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства України нормативних актів  сільської ради,  збільшення надходжень та залучення додаткових коштів до місцевого бюджету,     сільська рада    

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про    порядок продажу  об’єктів           комунальної  власності Космацької  ОТГ  шляхом викупу, на аукціоні, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, згідно Додатку 1.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови    Лесюка І. П. 

 

 

Космацький  сільський  голова                                             Д. Д. Бербеничук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Додаток 1

до  рішення  сесії

Космацької сільської   ради

                         № 95-13/2018  від  11  травня  2018 р.

 

 

Положення про порядок продажу об’єктів комунальної власності Космацької  ОТГ шляхом викупу, на аукціоні, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

 

І. Загальні положення

 

1.1. Положення про порядок продажу об’єктів комунальної власності Космацької ОТГ  шляхом викупу, на аукціоні, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі – Положення) визначає механізм підготовки, організації і проведення приватизації об’єктів комунальної власності Космацької ОТГ  шляхом  викупу, продажу на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни та без оголошення ціни, а також продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

1.2. Продаж об’єктів комунальної власності Космацької ОТГ, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, здійснюється відповідно до цього Положення.

1.3. Космацька сільська  рада затверджує переліки об’єктів, які перебувають у комунальній власності та підлягають:

продажу на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);

продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі - конкурс);

викупу.

1.4. У 15-денний строк з дня затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни та без оголошення ціни, за конкурсом Космацька сільська  рада публікує його в друкованому виданні, на офіційному веб-сайті ради.

1.5. За рішенням Космацької сільської ради ради проводиться інвентаризація майна у встановленому законодавством порядку та здійснюється оцінка такого об’єкта комунальної власності відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (далі - Методика). Оцінка такого об’єкта комунальної власності здійснюється суб’єктом оціночної діяльності, який діє на підставі договору, укладеного за результатами конкурсного відбору з виконавчим комітетом Космацької  сільської  ради.

1.6. Інформація про об’єкт, що підлягає продажу на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни, за конкурсом публікується не пізніше  як  за 20 календарних  днів до дати проведення відповідного аукціону в друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті ради.

1.7. Заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію подаються до Космацької  сільської ради  у письмовому вигляді.

1.8. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

 індивідуальний код учасника - набір цифр, що автоматично присвоюється системою у випадку реєстрації заявника учасником електронних торгів та відображається в ході проведення аукціону;

конкурсна комісія - створений Космацькою   сільською  радою тимчасово діючий колегіальний орган з метою визначення умов конкурсу та переможця конкурсу;

 конкурсна пропозиція ціни - безумовна та невідклична пропозиція учасника конкурсу щодо ціни об’єкта комунальної власності, з якої розпочнуться торги;

 ліцитатор - ведучий аукціону (торгів на конкурсі), який володіє технікою проведення торгів, має досвід їх проведення та може надавати послуги на підставі договору з Космацькою  сільською  радою.

учасники аукціону, конкурсу (потенційні покупці) - фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна».

1.9. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні - три дні до початку аукціону,  для участі у конкурсі - сім днів до початку проведення конкурсу.

 

ІІ. Загальні засади проведення аукціонів з продажу об’єктів комунальної власності, у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни

 

2.1. Початкова ціна продажу об’єкта на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, установлюється з урахуванням результатів його оцінки та затверджується рішенням сесії Космацької сільської ради.  Після  затвердження початкової ціни продажу об’єктів в друкованому виданні, на офіційному веб-сайті ради публікується інформація про об'єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом. Така інформація повинна містити відомості, визначені ст. 21 Закону України «Про приватизацію Державного і  комунального майна»

2.2. Організовує аукціон, у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни, виконавчий комітет Космацької сільської  ради.

2.3. Для участі в аукціоні особи, що зареєстровані як учасники аукціону, одержують квитки учасників аукціону, які містять такі відомості:

номер, під яким покупець бере участь у торгах;

найменування об'єкта (об'єктів), у торгах щодо якого бере участь покупець;

умови проведення аукціону.

На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну плату. Розмір вхідної плати визначається виконавчим комітетом Космацької сільської ради.

2.4. Аукціон проводиться, у порядку, встановленому цим Положенням та законодавством України, безпосередньо ведучим (ліцитатором) на підставі договору, укладеного з Космацькою  сільською  радою. До початку торгів ліцитатор описує об'єкт приватизації та умови його продажу.

Щодо кожного об’єкта, що виставляється на аукціон, ліцитатор оголошує номер, указаний в інформаційній картці, початкову ціну продажу (крім аукціону без оголошення ціни продажу) та крок аукціону.

2.5. Під час торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати об’єкт, що виставляється для продажу на аукціоні, за оголошеною ліцитатором ціною, піднімаючи картку учасника з номером або одночасно піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну.

2.6. Торги закінчуються, якщо після триразового повторення чергової ціни тільки один з учасників аукціону, тримаючи картку з номером, дає згоду на придбання об’єкта.

2.7. Після закінчення торгів ліцитатор оголошує про продаж об’єкта, називає ціну продажу і аукціонний номер переможця аукціону.

2.8. Під час проведення відповідного аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова ціна продажу об'єкта (крім аукціону без оголошення ціни), пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об’єкта).

Протокол підписується ліцитатором та переможцем аукціону (його представником), який одержав право на придбання об’єкта.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. За умови достатньої кількості учасників торги відновлюються.

2.9. Підписаний протокол у триденний строк надається Космацькій сільській  раді для затвердження.

ІІІ. Аукціон

 

3.1. Продаж об’єктів на аукціоні здійснюється за наявності не менше ніж двох учасників аукціону.

3.2. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об’єкта.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків початкової ціни об'єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тим учасником, який запропонував найвищу ціну.

3.3. У разі коли на участь в аукціоні з продажу об’єкта надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий за рішенням сесії Космацької сільської  ради безпосередньо такому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об’єкта за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни продажу.

 

IV. Аукціон за методом зниження ціни

 

4.1. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни здійснюється за рішенням Космацької сільської  ради у разі, якщо об’єкти не продані на аукціоні, конкурсі. Виконавчий комітет подає переліки таких об’єктів на затвердження до Космацької сільської ради.

4.2. Аукціон за методом зниження ціни проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.

4.3. Початкова ціна об’єкта визначається за результатом оцінки майна, проведеної відповідно до Методики.

4.4. Ціна продажу об’єкта може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.

4.5. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об’єкта.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки.

Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки встановлюється рішенням сесії Космацької сільської  ради на кожний об’єкт. Мінімальна надбавка становить не менше ніж 10 відсотків початкової ціни об’єкта. Знижка становить не більше ніж 10 відсотків початкової ціни об’єкта.

Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, який першим підняв картку з номером, вважається переможцем аукціону.

Торги проводяться в напрямку підвищення ціни, якщо одночасно два і більше учасників підняли свої картки з номерами або учасник, що другим підняв картку з номером, зробив це до оголошення ліцитатора про продаж об’єкта.

 

V. Аукціон без оголошення ціни

 

5.1. Аукціон без оголошення ціни може застосовуватись у разі, коли об’єкт пропонувався на продаж на аукціоні за методом зниження ціни і через відсутність заяв не був проданий.

5.2. Аукціон без оголошення ціни проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.

5.3. Початкова ціна об’єкта не встановлюється. Відомості про початкову ціну та про гарантійний внесок не включаються до інформаційного повідомлення.

5.4. Аукціон без оголошення ціни проводиться до остаточного продажу об’єкта.

5.5. Учасники аукціону пропонують ціну об’єкта, з якої розпочнеться торг. Початком торгів вважається момент оголошення найбільшої ціни, запропонованої учасниками аукціону.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків ціни, з якої розпочався торг. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну.

5.6. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення найбільшої ціни, запропонованої учасниками аукціону як стартової, не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор може одночасно з ударом молотка оголосити про придбання об’єкта тією особою, що запропонувала цю ціну.

 

VI. Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності

 

6.1. Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності (далі - комісія)  створюється у кількості від 5 до 9 осіб із числа депутатів Космацької  сільської ради, членів виконкому Космацької  сільської  ради, представників виконачих органів Космацької  сільської ради та  трудового колективу об’єкта, що приватизується (за  наявності),  у разі необхідності - спеціалістів, експертів у відповідних галузях.

6.2. Основні принципи діяльності комісії:

дотримання вимог законодавства;

колегіальність та обґрунтованість прийнятих рішень;

рівність усіх учасників конкурсу;

професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу).

6.3. Склад комісії затверджується рішенням сесії Космацької  сільської  ради у місячний строк з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта шляхом продажу за конкурсом. Зміни у складі комісії затверджуються рішенням сесії Космацької  сільської  ради.   Голова комісії призначається рішенням сесії Космацької  сільської  ради і є представником Космацької сільської ради.

6.4. Конкурсна комісія у межах своїх повноважень:

розробляє умови конкурсу та визначає строк (термін) його проведення;

затверджує інформаційне повідомлення про проведення конкурсу;

розкриває конверти та розглядає пропозиції учасників конкурсу щодо їх зобов’язань з виконання умов конкурсу;

складає список учасників конкурсу;

визначає переможця конкурсу.

6.5. Комісія має право:

під час розробки умов конкурсу вносити пропозиції виконавчому комітету Космацької  сільської ради ради, щодо запитів до органів державної влади, підприємств, установ, організацій стосовно подання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

вносити пропозиції виконавчому комітету  Космацької  сільської ради щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

за наявності відповідного рішення Космацької  сільської ради, якщо конкурс не відбувся, розробляти зміни умов конкурсу при повторному продажу об’єкта;

запрошувати покупця або уповноважену ним особу на засідання комісії для надання роз’яснень з питань, які виникли у комісії під час розгляду отриманих від нього документів, пропозицій;

заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів, залучених до роботи комісії.

6.6. Члени комісії не можуть перебувати у майнових та немайнових відносинах з учасниками конкурсу, не мають права самостійно вести переговори щодо умов конкурсу з його учасниками.

Члени комісії не мають права розголошувати інформацію про склад комісії, учасників конкурсу, їх кількість та зміст пропозицій, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

6.7. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення голови комісії.

При ухиленні членом комісії від виконання своїх обов'язків виконавчий комітет Космацької  сільської ради звертається до відповідного органу, підприємства, установи,  організації, які надавали кандидатуру члена комісії, з метою заміни такого члена комісії.

6.8. На першому засіданні комісії зі складу її членів призначається відповідальний секретар, який організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією, забезпечує виконання доручень голови, інформує всіх членів комісії про дату, час і місце проведення її засідань, ведення, оформлення та подання на затвердження виконавчому комітету Космацької  сільської ради протоколів засідань комісії. Повідомлення можуть надсилатися поштою, факсом, електронною поштою.

Голова комісії ознайомлює членів комісії з функціями, правами і порядком роботи комісії та обов'язками її членів відповідно до цього Положення.

6.9. Члени комісії мають право ухвального голосу при розгляді пропозицій учасників конкурсу та під час розробки умов конкурсу.

Засідання комісії є правомочними, якщо на них присутня більшість осіб, що входять до складу комісії. Засідання комісії щодо розробки умов продажу та визначення переможця конкурсу є закритими. Усі рішення комісії приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування (тільки «за» або «проти»). У разі однакової кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

6.10. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, у якому відповідно до порядку денного зазначаються такі відомості:

умови конкурсу;

пропозиції учасників конкурсу;

відомості про учасників конкурсу;

ціна продажу об’єкта;

переможець конкурсу.

6.11. Протоколи засідань комісії підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії і подаються на затвердження виконавчому комітету Космацької  сільської ради ради у триденний строк з дня проведення конкурсу.

6.12. Діяльність комісії припиняється рішенням виконавчого комітету Космацької  сільської ради.

 

VII. Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

 

7.1. Умови конкурсу затверджує виконавчий комітет Космацької  сільської ради за погодженням з Космацькою  сільськоїю радою.

7.2. Конкурс проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.

7.3. Бажаючі взяти участь в конкурсі подають виконавчому комітету Космацької  сільської ради, такі документи:

а) заяву про приватизацію;

б) бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування  післяприватизаційного розвитку об'єкта, який повинен включати:

найменування і місцезнаходження об'єкта;

відомості про учасника конкурсу;

зобов'язання щодо виконання умов конкурсу;

в) конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті).

Бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта може містити додаткові зобов'язання учасника конкурсу щодо подальшої експлуатації об’єкта.

7.4. Засідання комісії щодо розгляду пропозицій учасників конкурсу та визначення списку учасників конкурсу, допущених до подання конкурсних пропозицій ціни, є закритими.

Список учасників конкурсу, які подають конкурсні пропозиції ціни, затверджується виконавчим комітетом Космацької  сільської ради до дати проведення конкурсу.

7.5. На дату проведення  конкурсу комісія проводить відкрите засідання, на якому присутні учасники конкурсу.

7.6. Голова комісії у присутності членів комісії та учасників конкурсу розпечатує конкурсні пропозиції ціни учасників конкурсу та оголошує їх зміст у порядку послідовності реєстраційних номерів.

7.7. Після оголошення усіх конкурсних пропозицій ціни продаж проводиться ліцитатором у вигляді торгів «з голосу».

7.8. Початковою ціною об’єкта, з якої розпочинаються торги, вважається найвища запропонована учасниками конкурсу ціна. Початкова ціна об’єкта, запропонована учасниками конкурсу, не може бути нижчою за початкову ціну об’єкта, визначену відповідно до Методики. Конкурсні пропозиції ціни, у яких запропонована покупцем ціна об’єкта нижче визначеної рішенням сесії Космацької  сільської ради початкової ціни об’єкта, до подальшого розгляду не приймаються та вносяться до протоколу з відміткою «не виконано умов конкурсу».

7.9. Під час торгів учасники конкурсу повідомляють про готовність придбати об’єкт, піднімаючи картку з номером або одночасно піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну.

Мовчання учасника конкурсу, який першим підняв картку з номером, приймається ліцитатором як згода учасника з оголошеною ціною.

7.10. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу учасники конкурсу не висловлюють бажання придбати об’єкт за оголошеною початковою ціною, ліцитатор відповідно до угоди з виконавчим комітетом Космацької  сільської ради може припинити торги.

7.11. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків від початкової ціни продажу, з якої розпочаті торги.

7.12. Після того, як ліцитатор тричі оголосив останню запропоновану ціну і від учасників не надійшло пропозиції щодо більш високої ціни, ліцитатор оголошує «остаточна ціна» з одночасним ударом молотка, називає номер учасника, який запропонував максимальну ціну.

7.13. Після оголошення ліцитатором остаточної ціни комісія продовжує працювати у закритому режимі та визначає переможця конкурсу. Переможцем конкурсу визначається покупець, який у процесі торгів запропонував найвищу ціну продажу об’єкта та взяв зобов’язання виконати умови конкурсу.

7.14. Результати конкурсу затверджує Космацька  сільська  рада.

7.15. У разі коли на конкурс з продажу об’єкта надійшла заява від одного покупця, такий об’єкт може бути проданий за рішенням сесії Космацької  сільської ради безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни продажу із забезпеченням ним умов приватизації об’єкта.

 

VIII. Викуп об’єктів комунальної власності

 

8.1. Викуп об’єктів комунальної власності застосовується відповідно до пункту 3.3 розділу ІІІ та пункту 7.15 розділу VII цього Положення щодо об’єктів комунальної власності, які не продані на аукціоні, за конкурсом, а також якщо право покупця на викуп об’єкта передбачено чинним законодавством України.

8.2. Ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, установлюється на підставі результатів його оцінки.

 

ІХ. Повторний продаж об’єктів комунальної власності на аукціоні, конкурсі

9.1. У разі коли аукціон, конкурс не відбулися, об’єкт може бути запропонований до повторного продажу на аукціоні, конкурсі.

9.2. Повторний аукціон, конкурс проводяться відповідно до вимог цього Положення.

 

Х. Порядок проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності, який здійснюватиме оцінку комунального майна

 

        10.1. У цьому розділі  нижченаведені  терміни  вживаються  в такому значенні:

    конкурсна документація - конкурсна пропозиція  та  підтвердні документи;

    конкурсна пропозиція  -  пропозиція  учасника  конкурсу  щодо вартості виконання робіт з оцінки;

    підтвердні документи  -  документи,  що  визначають  правовий статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з незалежної оцінки  майна  або землеоціночних  робіт,  їх  практичний досвід,  а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

    претендент -   суб'єкт   оціночної  діяльності,  який  виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до виконавчого комітету Космацької  сільської ради необхідні  документи, передбачені  умовами  конкурсу  та  опубліковані  в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

    суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти  господарювання,  що отримали  сертифікат  суб'єкта  оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку  майна,  майнових  прав  та  професійну оціночну  діяльність  в  Україні»,  а також суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель,  які отримали ліцензії на  виконання  землеоціночних  робіт  відповідно до Закону України «Про ліцензування   певних   видів    господарської    діяльності»;

     учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності,  який  подав документи,  що  відповідають умовам конкурсу,  і якого допущено до участі в конкурсі.

         10.2. Конкурсний   відбір   суб'єктів   оціночної   діяльності здійснюється виконавчим комітетом Космацької  сільської ради на його засіданні.

        10.3. До участі  в конкурсі можуть бути допущені:

     суб'єкти оціночної   діяльності,   які   діють   на  підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону  України  «Про  оцінку  майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність в  Україні»,  яким  передбачено здійснення  діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межахцих  напрямів, що відповідають  об'єкту оцінки;

     суб'єкти оціночної  діяльності,   які   мають   ліцензію   на виконання  землеоціночних  робіт,  отриману  відповідно  до Закону України «Про ліцензування певних видів  господарської  діяльності».

         10.4. Інформація про  проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності публікується за рішенням сесії Космацької  сільської ради. Таке рішення може бути прийнято разом із прийняттям рішення про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Космацької  ОТГ, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні. Інформація  про  проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності має містити:

     дату, час і місце проведення конкурсу;

     відомості про об'єкт оцінки;

     кінцевий термін подання документів;

     строк виконання робіт у календарних днях (за  потреби);

     перелік підтвердних  документів,  які  подаються  на  розгляд виконавчого комітету Космацької  сільської ради;

     вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні  вимоги,  вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

     відомості  про місцезнаходження,  контактні телефони виконавчого комітету Космацької  сільської ради.

        10.5. Інформація  про  проведення  конкурсу   публікується   в друкованому виданні не пізніше як за 14 днів до  оголошеної  дати проведення  конкурсу.  У  разі  неможливості  друку  газети  через поважні причини інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті ради.

       10.6. Претенденти подають відповідно до виконавчого комітету Космацької  сільської ради конкурсну  документацію. Конкурсна  документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

       Конкурсну  документацію  слід  подавати  до виконавчого комітету Космацької  сільської ради за  чотири  робочі  дні  до  оголошеної  дати проведення конкурсу (включно).

       Претендент має  право  відкликати  свою  заяву  до  дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово.

      10.7. На   засіданні  виконавчий комітет Космацької  сільської ради аналізує  підтвердні  документи претендентів.  Конверти  учасників  конкурсу  з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні виконавчого комітету Космацької  сільської ради

        У  разі  якщо  претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів  або  подана  ним  конкурсна  документація  є неповною, виконавчий комітет Космацької  сільської ради на  засіданні  приймає  рішення  щодо недопущення його до участі  в  конкурсі.  За письмовою заявою претендента підготовлена ним  конкурсна документація може бути повернута після затвердження протоколу  засідання  виконавчого комітету Космацької  сільської ради.   

         10.8. Під час обрання переможця конкурсу з  відбору  суб'єктів оціночної діяльності враховуються:

        кількість та  кваліфікація  оцінювачів,  які  перебувають   у штатному складі учасника конкурсу,  а також тих,  що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

        кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про оцінку майна та його підписання,  та їх особистий  практичний  досвід  щодо  оцінки  майна,  у  тому числі подібного майна;

         запропонована учасником   конкурсу   ціна   виконання   робіт порівняно із звичайною ціною.

        10.9. Рішення   виконавчого комітету Космацької  сільської ради приймається   шляхом голосування  або,  у випадку окремого рішення виконавчого комітету Космацької  сільської ради,  - шляхом таємного голосування.

        Члени виконавчого комітету Космацької  сільської ради повинні голосувати за кожного учасника конкурсу «за» чи «проти».  Учасник конкурсу,  пропозиції  якого  найповніше відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з  оцінки  і  їх  ціни  та  який  отримав найбільшу  кількість  голосів  «за» присутніх на засіданні ленів виконавчого комітету Космацької  сільської ради (але не менше половини голосів членів  виконавчого комітету Космацької  сільської ради,  присутніх  на засіданні), визнається переможцем. Якщо за таких умов має місце
однакова  кількість  голосів  «за»,  отримана  одночасно  кількома
учасниками конкурсу, призначається таємне голосування.

          Таємне голосування відбувається за кожним учасником  конкурсу окремо.   Таємне   голосування  відбувається  бюлетенями,  у  яких зазначено «за» або «проти».  Кожен присутній  на  засіданні  член виконавчого комітету Космацької  сільської ради запечатує  відповідний  бюлетень  у  конверт і надає його секретарю  виконавчого комітету Космацької  сільської ради.  Після цього секретар розпечатує подані конверти, повідомляє про підсумки голосування та вносить  їх  у  відповідну  відомість.  За  результатами  таємного  голосування  переможцем визнається учасник конкурсу,  який отримав
найбільшу кількість голосів «за» (але не  менше  половини  голосів
членів виконавчого комітету Космацької  сільської ради, присутніх на засіданні).

         10.10. Результати  конкурсу  оформляються протоколом.  Протокол підписують усі присутні на засіданні члени  виконавчого комітету Космацької  сільської ради. 

          10.11. Виконавчий комітет Космацької  сільської ради стосовно кожного об'єкта оцінки за результатами голосування  також   може   визначати учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна,  у разі неукладання  такого  договору  з  переможцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором.

          10.12. Після  проведення конкурсу виконавчий комітет Космацької  сільської ради письмово (або в інший спосіб) інформує переможців конкурсу про прийняте протокольне рішення.

ХІ. Укладення договору купівлі-продажу, підписання акта передачі

 

11.1. За результатом проведених аукціонів (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), конкурсів, викупу між виконавчим комітетом Космацької  сільської ради та покупцем у 5-денний строк  укладається договір купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації.

11.2. Договір купівлі-продажу об’єкта разом із земельною ділянкою укладається з урахуванням вимог Земельного кодексу України.

11.3. Договір купівлі-продажу є підставою для сплати покупцем коштів за придбаний об’єкт у 10-денний строк з моменту укладення.

11.4. Інформація про ціну продажу та переможця аукціону або конкурсу публікується в друкованому виданні, на офіційному веб-сайті ради.

11.5. У триденний строк після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта уповноважений представник виконавчого комітету Космацької  сільської ради і новий власник підписують акт передачі комунального майна.

11.6. Приватизація об’єкта вважається завершеною з дня підписання акта передачі приватизованого об’єкта та у п’ятиденний строк оформляється рішенням виконавчого комітету Космацької  сільської ради.

 

 

Космацький сільський голова                                              Д. Д. Бербеничук

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь