A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Космацька громада
Івано-Франківська область, Косівський район

Посадова інструкція начальника загального та організаційного відділу Космацької сільської ради ОТГ

Дата: 18.03.2019 16:11
Кількість переглядів: 420

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Рішенням двадцять другої сесії           
                                                                                 Космацької сільської ради ОТГ            
                                                                                 № 7-22/2019 від 29.01.2019 року                            

                                                                      

                                           ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

  начальника загального та організаційного відділу відділу

виконавчого апарату Космацької сільської  ради об’єднаної територіальної громади

 

1. Загальні положення

 

  1. Начальник загального та організаційного відділу виконавчого апарату Космацької сільської ради ОТГ (далі – начальник загального відділу) здійснює аналітичне, документаційне забезпечення управлінської діяльності Космацької сільської ради ОТГ, президії, постійних та інших комісій, депутатів, ведення у виконавчому апараті діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів у виконавчому апараті Космацької сільської ради ОТГ.  Здійснює безпосереднє керівництво загальним відділом, організовує, спрямовує і контролює його роботу.
  2. Начальник загального відділу безпосередньо підпорядкований голові Космацької сільської ради ОТГ.
  3. Начальник загального та організаційного відділу призначається та звільняється з посади головою Космацької сільської ради ОТГ відповідно до чинного законодавства.
  4. У своїй роботі керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, указами Президента України, Регламентом Космацької сільської ради ОТГ, Космацької сільської ради ОТГ та розпорядженнями голови Космацької сільської ради ОТГ, Положенням про виконавчий апарат Космацької сільської ради ОТГ та Положенням про загальний та організаційний відділ виконавчого апарату Космацької сільської ради ОТГ.
  5. Начальник загального та організаційного відділу повинен знати Конституцію України, закони України, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування, державної служби, діяльності органів місцевого самоврядування, постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання здійснення місцевого самоврядування, порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів, основи архівної справи, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежної безпеки, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

 

 

 

 1. Завдання та обов’язки  начальника  загального відділу

 

  1. Здійснює безпосереднє керівництво відділом, організовує, спрямовує і контролює роботу його працівників, несе відповідальність за виконання ними функціональних обов’язків.
  2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань, дотримання трудової і виконавської  дисципліни, підвищення професійного рівня працівників відділу, їх ділової кваліфікації.
  3. Здійснює ведення діловодства у виконавчому апараті Космацької сільської ради ОТГ
  4. Розробляє й проектує бланки листів, рішень, розпоряджень.
  5. Забезпечує підготовку і проведення сесій, засідань президії, гуманітарної комісії Космацької сільської ради ОТГ, нарад та інших заходів, що проводяться в Космацькій сільській раді ОТГ. Здійснює протоколювання  заходів Космацької сільської ради ОТГ.
  6. Здійснює контроль  за правильністю користування документами, готує довідки, звіти, зведення, інформації з питань роботи з документами, періодично інформує керівництво Космацької сільської ради ОТГ з цих питань.
  7. Забезпечує культуру роботи з документами, впровадження наукової організації праці, комп'ютеризації, засобів оргтехніки в практичній роботі з документами Космацької сільської ради ОТГ.
  8. Забезпечує виготовлення, облік печаток, штампів,  бланків і законність користування ними.
  9. Здійснює контроль за дотриманням працівниками виконавчого апарату Космацької сільської ради ОТГ положень та вимог Інструкції з діловодства.
  10. Контролює своєчасне надсилання рішень сільської ради, розпоряджень голови сільської ради, заступника голови сільської ради.
  11. Узагальнює та контролює за строками виконання депутатських запитів, оголошених депутатами на пленарних засіданнях або поданих в письмовій формі головуючому на сесії.
  12. Контролює за строками виконання протокольних доручень, наданих головуючим під час розгляду питань порядку денного сесії.
  13. Веде протоколи засідань президії та пленарних засідань Космацької сільської ради ОТГ, нарад у голови Космацької сільської ради ОТГ
  14. Спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату складає зведену номенклатуру справ ради; забезпечує єдиний порядок відбору, обліку, збереження, якості опрацювання та використання документів, утворених у процесі діяльності Космацької сільської ради ОТГ, її президії, постійних комісій і виконавчого апарату Космацької сільської ради ОТГ для передавання на архівне зберігання відповідно до чинних правил.
  15. Готує і передає справи на збереження до архівного відділу райдержадміністрації.
  16. Організовує роботу зі зверненнями громадян до Космацької сільської ради ОТГ.
  17. Забезпечує дотримання законодавства про захист персональних даних та здійснює обробку, зберігання та використовування персональних даних у відповідності до чинного законодавства.
  18. Організовує доступ до публічної інформації Космацької сільської ради ОТГ, здійснює опрацювання запитів на інформацію,подає відповіді що надходять до Космацької сільської ради ОТГ.
  19. Надає консультації з питань, що стосуються компетенції відділу.
  20. Координує діяльність президії Космацької сільської ради ОТГ та постійної комісії Космацької сільської ради ОТГ з гуманітарних питань.
  21. Забезпечує інформування про роботу Космацької сільської ради ОТГ через засоби масової інформації. Відповідає за розміщення інформації на офіційному Інтернет-сайті Космацької сільської ради ОТГ.
  22. Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку  Космацької сільської ради ОТГ.
  23. Виконує в процесі службової діяльності інші доручення керівництва Космацької сільської ради ОТГ відповідно до покладених на відділ завдань.

 

                                      3. Права

     Начальник загального відділу має право:

     3.1. За дорученням керівництва ради представляти Космацьку сільську раду ОТГ в органах місцевого самоврядування, органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Космацької сільської ради ОТГ та її виконавчого апарату.

     3.2. Вносити  на  розгляд  керівництва чи колегіального  органу  Космацької сільської ради ОТГ  пропозиції   щодо  вдосконалення роботи виконавчого апарату Космацької сільської ради ОТГ в частині документаційного, організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради. 

     3.3. Подавати в установленому порядку запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності Космацької сільської ради ОТГ.

     3.4. У процесі виконання покладених завдань, у межах наданих законодавством та головою Космацької сільської ради ОТГ повноважень вести ділове листування з органами місцевого самоврядування базового рівня, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються повноважень Космацької сільської ради ОТГ.

3.5. Засвідчувати копії рішень Космацької сільської ради ОТГ, постійних комісій, розпоряджень голови, заступника голови Космацької сільської ради ОТГ та інших документів, що знаходяться на тривалому та постійному зберіганні у відділі.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Відповідальність

 

4.1 Начальник загального та організаційного відділу за невиконання або ж за неналежне виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, несвоєчасне виконання посадових завдань, порушення норм етики та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування, несе персональну відповідальність відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексу законів про працю України.

 

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 

          5.1. При виконанні покладених завдань та обов’язків начальник загального відділу тісно співпрацює з усіма структурними підрозділами виконавчого апарату Космацької сільської ради ОТГ, районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами, з іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

          5.2. Підготовлені проекти розпоряджень голови ради та рішень Космацької сільської ради ОТГ погоджує в установленому порядку шляхом їх візування у заступника голови Космацької сільської ради ОТГ та начальника юридичного відділу виконавчого апарату Космацької сільської ради ОТГ.

     5.3. Розроблені проекти рішень, розпоряджень та інші підготовлені документи відповідно до резолюцій голови та заступника голови Космацької сільської ради ОТГ подаються начальником загального та організаційного відділу на підпис керівництву у терміни, визначені Інструкцією з діловодства та Законами України «Про звернення громадян», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про статус народного депутата України», іншими нормативно-правовими актами.

 

Космацький сільський голова ОТГ                                     Д.Д.Бербеничук


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь